Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

RUPTURA VOLNÉ STĚNY U PACIENTKY S TAKO – TSUBO SYNDROMEM

J. Seménka, L. Groch, O. Hlinomaz, M. Rezek, J. Sitar, V. Žampachová (Brno)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

Úvod: Tako – tsubo syndrom (TTKMP) je diagnostikován přibližně až u 2% pacientů s podezřením na AKS. Přednostně postihuje postmenopauzální ženy a obecně je považován za onemocnění s velmi dobrou prognózou (95 % případů se upraví do 8 týdnů). Mortalita je udávána mezi 1-3,2 %. Etiologie je velmi heterogenní a patofyziologický mechanismus stále nejasný, spouštěcím momentem může být stres jakékoliv etiologie a charakteru (psychický, jiné závažné onemocnění apod.).
Kazuistika: 73letá pacientka byla přivezena k akutní koronarografii pro bolesti na hrudi a přítomné elevace ST segmentu v apikální oblasti. Koronarografické vyšetření ukazuje difuzní aterosklerózu bez hemodynamicky významných stenóz, při ventrikulografii nalézáme rozsáhlou porucha kinetiky dist. 2/3 LK. Krátce po přijetí na ICCU dochází k náhlé zástavě oběhu, zahájena ALS, na akutní echokardiografii tamponáda, přes urgentní perikardiocentézu a drenáž se nedaří obnovit oběh, trvá asystolie. Při sekci prokázána ruptura volné stěny v oblasti srdečního hrotu, kde i makroskopické známky akutního infarktu myokardu, které verifikovány i histologicky. Na histologických vzorcích z oblasti středních srdečních segmentů jsou známky kompatibilní s Tako – tsubo kardiomyopathií (zvlněné kardiomyocyty, fokální neutrofilní celulizace)
Závěr: TTKMP je považována za onemocnění s velmi dobrou prognózou, nicméně u části pacientů může mít i fatální následky. Resuscitace v úvodu výrazně zhoršuje pacientovo přežití – iniciální významná deprese funkce LK s potřebou podávání vasopresorů a inotropik zhoršuje hemodynamický status pacienta, obzvláště v návaznosti na spouštěcí jak kardiální (zde drobný apikální infarkt) tak nekardiální onemocnění (iktus, nádorové onemocnění, rozsáhlé chirurgické zákroky, respirační selhání, sepse apod.)