Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

FUNKČNÍ HODNOCENÍ MIKROCIRKULACE U TAKOTSUBO KARDIOMYOPATIE – PILOTNÍ STUDIE

V. Brázdil, M. Hudec, M. Poloczek, R. Štípal, P. Jeřábek, O. Boček, J. Kaňovský, E. Chvátalová, V. Kadlecová, P. Kala (Brno)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

Úvod:
Takotsubo kardiomyopatie (TTC) představuje akutní stav v kardiologii imitující akutní infarkt myokardu. Patogeneze TTC nebyla doposud objasněna, nicméně je známo, že zásadní roli při jejím vzniku hraje aktivace sympatiku. Ačkoliv je zvýšená aktivace sympatického nervového sytému prokázána, stále není znám přesný mechanismus, kterým nadbytek katecholaminů postižení srdce způsobuje. Jedna z teorií popisuje vliv katecholaminů na koronární mikrocirkulaci.
Metodika a cíl práce:
Do studie bylo zařazeno 10 žen s diagnózou TTC. U všech subjektů jsme provedli koronarografii s doplněním funkčního hodnocení makro- a mikrocirkulace dvou hlavních větví levé koronární tepny. Hodnoceny tedy byly následující parametry: frakční průtoková rezerva (FFR RIA, RC), koronární průtoková rezerva (CFR RIA, RC) a index myokardiální rezistence (IMR RIA, RC). Získané výsledky byly porovnány s hodnotami ve zdravé populaci.
Výsledky:
Hodnoty frakční průtokové rezervy byly ve všech případech v obou vyšetřovaných tepnách v normě (FFR RIA: 0,92±0.04; FFR RC: 0.98±0.046). Měření koronární průtokové rezervy prokázalo patologické hodnoty v povodí obou koronárních tepen u devíti z desíti pacientek (CFR RIA: 1.9±1.197; CFR RC: 1.75±0.742). Měření indexu myokardiální rezistence odhalilo abnormální hodnoty u pěti z deseti případů pro RIA (31.03±18.515) a u tří z deseti pro RC (23.8±17.86).
Závěr:
Pilotní studie potvrdila nález nonobstruktivních hodnot pro koronární makrocirkulaci, které vylučují funkčně významnou stenózu v hlavních epikardiálních tepnách jako patofyziologickou příčinu TTC. Na druhé straně měření koronární mikrocirkulace prokázala patologické hodnoty u významného počtu jedinců. Naše studie tedy poukazuje na možný podíl postižení koronární mikrocirkulace při vzniku TTC, a její další výzkum se jeví jako cesta k upřesnění patofyziologických mechanizmů vzniku tohoto onemocnění.