Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PŘÍNOS COPEPTINU A CRP K DIAGNOSTICE AKUTNÍ MYOKARDITIDY MIMIKUJÍCÍ AKS V MLADÉ POPULACI

J. Pařenica, E. Ganovská, K. Helánová, J. Jarkovský, P. Kala, K. Marcinechová, M. Šmerdová, R. Hledíková, P. Lokaj, S. Littnerová (Brno)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

Akutní myokarditida mimikující akutní infarkt je relativně častým onemocněním přivádějícím mladé pacienty do nemocnice pro bolesti na hrudi. Podle doporučení ESC (position statement 2013) by měla být u všech vyloučena ischemická choroba srdeční (selektivní koronarografii nebo CT angiografie). Je velmi omezené množství informací o možnostech rozlišení AKS a akutní myokarditidy pomocí biomarkerů. Cílem naší práce bylo posoudit biomarkery potenciálně dostupné v klinické praxi k diagnostice akutní myokarditidy v populaci pacientů do 50 let.

Vyhodnotili jsme 88 pacientů s akutní myokarditidou a kontrolní skupinu 115 pacientů s AKS, kteří byli vyšetření pro bolesti na hrudi do 12 hod od vzniku potíží. Diagnoza myokarditidy byla založena na klinice, ekg, zvýšené hodnotě troponinu, negativní koronarografii a potvrzena nálezem MRI. Byly vyhodnoceny odběry při přijetí. Pacienti s AKS měli významně nižší hodnoty CRP (4,1 vs 33,7; p<0,001), troponinu (160 vs 420; p=0,03) a trend k nižším hodnota procalcitoninu (0,07 vs 0,10; p=0,054), naopak měli významně vyšší hodnoty copeptinu (53 vs 5,4; p<0,001) a MRproADM (0,73 vs 0,47; p<0,001), srovnatelné hodnoty NTproBNP (555 vs 353). Kombinace nízké hodnoty copeptinu (<5,5) a vyšší hodnoty CRP při přijetí (>17) identifikuje část pacientů, u kterých můžeme vyloučit AKS jako příčinu potíží.

Závěr: u části mladých pacientů, kde je klinické podezření na akutní myokarditidu, může kombinace pozitivní hodnoty troponinu, nízké vstupní hodnoty copeptinu a vyšší hodnoty CRP jednoznačně vyloučit jako příčinu AKS.