Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

NEČEKANÝ NÁLEZ U PACIENTKY S BOLESTMI NA HRUDI

P. Chládková, O. Hlinomaz, T. Hnát (Brno)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, 17. konference ČAAK

Jedná se o případ 36-leté pacientky, která byla akutně vyšetřena pro atypické bolesti na hrudi dne 28. 8. 2018. Doposud sledována pouze s talasémií minor. V rodinné anamnéze bikuspidní chlopeň u otce. Bylo provedeno CT (počítačová tomografie) tripple rule out protocol, kde normální nález, v laboratorních hodnotách srdeční troponin I (cTnI 17…53 ng/l), doporučen ambulantní postup. Další den 29. 8. 2018 pacientka opět přichází pro bolesti na hrudi podobného charakteru, na EKG ST elevace 1-1,5 mm ve svodech V2-3, s dynamikou cTnI (500…5000…10000…16000 ng/l). EKG s tendencí k regresi nálezu, klinicky měnlivá symptomatologie. Provedeno druhé čtení původní CT koronarografie, kde zjištěna nepřehledná oblast distální RIA (ramus interventricularis anterior), proto doplněna koronarografie, kde patrný kompletní uzávěr ve střední části RIA (ramus interventricularis anterior) na podkladě spontánní koronární disekce (SCAD), léze ošetřena aplikací 2 lékových stentů (DES). Echokardiograficky zjištěna lehká systolická dysfunkce levé komory s ejekční frakcí 45%, s poruchou kinetiky především hrotu, distální části interventrikulárního septa a přední stěny. Další průběh hospitalizace bez komplikací s postupnou regresí bolesti, propuštěna do ambulantní péče na zavedené medikaci.
Pro pozitivní rodinnou a osobní anamnézu zahájeno došetřování pro nemoci pojiva a hyperkoagulačních stavů. Zjištěna mutace faktoru V Leiden zdravý homozygot, MTHFR. Současně pacientka podstoupila i MRI (magnetická rezonance) angiografii 3. 6. 2019, kde zjištěna fibromuskulární dysplázie brachiálních tepen, intrakraniální aneurysma 6x9 mm pravé kavernózní karotické arterie. Doporučeno intervenční řešení, které však pacientka odmítla. Pacientka dále bez potíží, doporučeno kontrolní MRI za 6 měsíců, následně každý rok.