Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PREVALENCE CTO U PACIENTŮ S REFRAKTERNÍ MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU

B. Soukupová (Praha 2)
Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK


Refrakterní srdeční zástava je stav, kdy u nemocných se srdeční zástavou nedochází k obnově spontánní cirkulace – ROSC (Return of spontaneus circulation) Příčinou zástavy oběhu je z 80% kardiální. Po úspěšné resuscitaci u pacientů s OHCA (out-of-hospital cardiac arrest) je doporučována časná SKG (selektivní koronarografie) Nejčastějším nálezem je choroba 3 tepen.
Chronický uzávěr věnčité tepny (chronic total occlusion, CTO) je definován jako kompletní uzávěr koronární tepny bez antegrádního průtoku prokázeného nebo předpokládaného trvání déle než tři měsíce. CTO je dokumentováno u přibližně 20% nemocných indikovaných ke koronarografii pro suspektní ischemickou chorobu srdeční (ICHS). Perkutánní koronární intervence (PCI) chronických uzávěrů věnčité tepny vede ke zlepšení symptomů a kvality života, zlepšení funkce levé komory, je alternativou chirurgické revaskularizace a pravděpodobně zlepšuje prognózu pacientů.
V našem centru od roku 2012 do roku 2018 bylo provedeno emergentní SKG po srdeční zástavě u 502 pacientů z toho 136 (35%) pacientů mělo chronický kolaterizovaný uzávěr jedné nebo více věnčitých cév nejčastěji v povodí pravé věnčité tepny.

Závěr: CTO je u pacientů se srdeční zástavou velmi časté a je častější u pacientů s dlouhou srdeční zástavou. Léčba CTO lézí tak potenciálně může snižovat riziko srdeční zástavy.