Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

BALÓNKOVÁ ANGIOPLASTIKA PLICNICE

Š. Lexová, P. Jansa, S. Heller (Praha)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - sesterské, 17. konference ČAAK

Plicní hypertenze je hemodynamický stav definovaný zvýšením středního tlaku v plicnici na 25 mmHg a více. Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) představuje chronickou komplikaci akutní plicní embolie, kdy perzistující organizované trombotické obstrukce plicních cév a současně periferní cévní remodelace při anomální angiogenezi, porušené fibrinolýze a endotheliální dysfunkci vedou k prekapilární plicní hypertenzi, tlakovému zatížení pravé komory srdeční a posléze k pravostrannému srdečnímu selhání a případnému úmrtí. Vyskytuje se u 2-4 % pacientů, kteří přežijí akutní plicní embolii.

Léčebnou metodou volby u CTEPH je chirurgická plicní endarterektomie (PEA). Předpokládá chirurgickou dostupnost organizovaných trombotických hmot. Balónková angioplastika plicnice (BPA) představuje terapeutickou alternativu v přísně selektovaných situacích u nemocných nevhodných k PEA pro příliš periferní postižení nebo pro neúnosné operační riziko, případně u pacientů s reziduální plicní hypertenzí po PEA.

Specializovaná péče o nemocné s CTEPH je v ČR soustředěna do Kardiocentra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Chirurgický program PEA je zde rozvíjen od roku 2004, dosud bylo operováno více jak 340 pacientů. Program BPA byl zahájen v roce 2016, dosud bylo do konce roku 2018 provedeno 80 výkonů.