PATOFYZIOLOGIE A HEMODYNAMIKA

P. Lokaj (Brno)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů