GENETICKÉ VYŠETŘENÍ U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE

J. Bonaventura (Praha)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, IV. sjezd českých a slovenských mladých kardiologů