Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

LÉČBA PACIENTKY S MASIVNÍ MITRÁLNÍ REGURGITACÍ A KARDIOGENNÍM ŠOKEM OBJEMOVOU SUBSTITUCÍ KRYSTALOIDY

P. Syrovátka, M. Bystroň, M. Ziaei, Z. Peroutka, A. Schee (Karlovy Vary)
Tématický okruh: Zajímavé případy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 16. konference ČAAK

60ti letá alkoholička, po operaci žaludku pro vředy v minulosti, nyní po kolapsu s bolestí na hrudi a dušností referována na katetrizační sál jako akutní infarkt myokardu s LBBB. Při příjezdu záchranné služby hypotenzní a tachykardická. Urgentní SKG s normálním nálezem na věnčitých tepnách. Na ventrikulografii byla přítomna masivní mitrální regurgitace při normální systolické funkci levé komory bez poruchy kinetiky. Progrese respirační insuficience s oběhovou nestabilitou si vyžádala intubaci.  Na sále provedené bedside echo s obrazem hypertrofické kardiomyopatie s obstrukcí ve výtokovém traktu levé komory a masivní mitrální regurgitací při akinese obou cípů a současné těžké hypovolémii. Přechodně zahájena podpora noradrenalinem a  podána objemová substituce s krystaloidy. Při podrobném jícnovém echu na koronární jednotce, již nebyla po objemové substituci přítomna dynamická obstrukce ve výtokovém traktu levé komory, koaptovaly cípy mitrální chlopně a došlo k regresi mitrální regurgitace na středně významnou. Podařilo se vysadit noradrenalin, pacientku extubovat a zvládnout delirantní stav. Postupně se upravily parametry vnitřního prostředí, renální funkce a došlo k poklesu jaterních transamináz. Empiricky byla zahájena léčba potencovaným aminopenicilinem pro elevaci zánětlivých parametrů s efektem, kultivační nálezy však byly negativní. Pacientka byla následně propuštěna do domácího ošetřování s doporučením kontrolního jícnového echa ambulantně, které potvrdilo hypertrofii septa s významnou dynamickou obstrukcí ve výtokovém traktu levé komory s plně vyjádřeným systolickým dopředným pohybem mitrální chlopně a významnou mitrální regurgitaci. Při pobytu doma trvá symptomatologie námahovou dušností NYHA II-III.st. Na základě výše uvedených nálezů byla pacientka indikována k myektomii septa a náhradě mitrální chlopně. Aktuálně čeká na termín operace.