Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ULTRAZVUKEM NAVIGOVANÁ BLOKÁDA GANGLION STELLATUM V EMERGENTNÍ LÉČBĚ MALIGNÍ BOUŘE.

R. Špaček, O. Jiravský, R. Neuwirth, J. Chovančík, B. Szmek, M. Hrošová, M. Palowski, L. Škňouřil (Třinec)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 16. konference ČAAK

Úvod:
Maligní bouře je život ohrožující stav definovaný 2 symptomatickými epizodami komorové arytmie za 24 hodin, respektive 3 adekvátními výboji u pacienta s ICD. Tradiční emergentní léčba maligní bouře zahrnuje ovlivnění reverzibilních příčin, doplněné antiarytmickou medikací, sedací pacienta a ve specializovaných centrech také katetrovou ablací.
Anestetická blokáda ganglia stellata ( ABGS) přináší přechodné snížení sympatické aktivace myokardu, čímž přispívá ke snížení četnosti recidiv komorových arytmií. Jedná se o jednoduchý a rychlý, v rutinní praxi stále málo prováděný výkon. Jeho použití v terapii maligní bouře je však literárně opodstatněné.

Cíl:
Prezentace metodiky a kazuistického souboru pacientů s maligní bouří, u kterých byla provedena ultrazvukem navigovaná ABGS.

Soubor pacientů:
Ultrazvukem navigovaná ABGS byla od března 2017 do září 2018 provedena u 27 pacientů z indikace maligní bouře. Závažné komplikace nebyly pozorovány. Nejčastějším nežádoucím účinkem byl vznik Hornerovy triády (10 pacientů), chrapot byl pozorován u 3 pacientů. Uvedené komplikace odezněly nejpozději do 12 hodin. S ohledem na limitovanou velikost souboru, absenci kontrolní skupiny a obtížně kvantifikovatelný endpoint t.č. není možné určit statistickou účinnost, klinicky se však výkon jevil efektivní. Provádění ABGS ve výše zmíněném kazuistickém souboru pacientů vedlo k úplné eliminaci nutnosti užití celkové anestesie při maligní bouři.

Závěr:
Ultrazvukem navigovaná blokáda ganglion stellatum je rychlá, dostupná a bezpečná metoda pro emergentní péči o pacienty s maligní bouří. Dostupná literatura a naše zkušenosti hovoří shodně o efektivitě této procedury a to nejen v uvedené arytmické indikaci. Stále častější využívání ultrazvuku při intervencích v akutní kardiologii činí učební křivku této metody poměrně krátkou a její zahrnutí do rutinní praxe tedy nic nebrání.