Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE (SKG) A PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ INTERVENCE (PCI) U MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVY (OHCA) S ČASNÝM NÁVRATEM OBĚHU V POROVNÁNÍ S REFRAKTERNÍ ZÁSTAVOU

D. Rob, T. Kovárník, O. Šmíd, J. Šmalcová, A. Linhart, J. Bělohlávek (Praha)
Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 16. konference ČAAK

Úvod: Dosud bylo publikováno minimum dat týkající se etiologie, koronárních nálezů a PCI u pacientů s refrakterní srdeční zástavou. Prezentujeme proto soubor OHCA pacientů z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze porovnávající pacienty s časným návratem oběhu a refrakterní zástavou.

Metodika: Post-hoc analýza dat od 1.1.2012 do 1.10.2017 z prospektivního registru OHCA II. interní kliniky VFN s cílem porovnat koronární nálezy a výsledky PCI u pacientů s časným návratem oběhu (ROSC < 20 min) a pacientů s refrakterní zástavou (ROSC ≥ 20 min).

Výsledky: Refrakterní skupina (98 pacientů) měla v porovnání s pacienty s časným ROSC (143 pacientů) častější výskyt choroby tří tepen (26 versus 17 pacientů, p<0.01), více stenoz kmene levé koronární tepny (12 versus 3 pacienti, p<0.01) a chronických totálních okluzí (17 versus 10 pacientů, p=0.01). Celkem bylo provedeno 134 perkutánních koronárních intervencí (z toho 52 u refrakterní OHCA). Úspěšnost PCI (definována TIMI flow ≥ 2 a residuální stenoza pod 50%) byla u obou skupin vysoká (92% v refrakterní skupině a 89% u pacientů s časným ROSC, p=ns).

Závěr: Pacienti s refrakterní OHCA, kteří podstoupili koronarografické vyšetření, měli v porovnání s pacienty s časným návratem oběhu těžší a difuznější postižení koronárních tepen a vysoký výskyt chronických kolateralizovaných uzávěrů. Úspěšnost perkutánních koronárních intervencí byla u obou skupin vysoká.