Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

SPOLUPRÁCE KARDIOLOGICKÉ KLINIKY FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ A NÁSLEDNÉ INTENZIVNÍ PÉČE MULAČOVY NEMOCNICE PLZEŇ

R. Sviták (Plzeň)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 16. konference ČAAK

Spolupráce Kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Plzeň a Následné intenzivní péče Mulačovy nemocnice Plzeň

Sviták Roman

Spolupráce výše uvedených pracovišt je příkladem organizace při předávání kardiologických pacientů.

Pracoviště následné intenzivní péče poskytuje dlouhodobou intenzivní péči o základní životní funkce u těch pacientů, u kterých došlo ke stabilizaci stavu po kritickém onemocnění a neobnovila se některá ze životních funkcí. Hlavním posláním pracovišť následné intenzivní péče je bezpečné a v závislosti na stavu nemocného jeho rychlé odpojení od umělé plicní ventilace, optimalizace jeho zdravotního stavu a překlad na lůžko dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče či propuštění do následné, ošetřovatelské nebo domácí péče.

Na oddělení Následné intenzivní péče Mulačovy nemocnice Plzeň bylo od května 2016 do září 2018 hospitalizováno celkem 43 nemocných, 30 mužů a 13 žen, průměrný věk nemocných činil 66,9 roku. Nejčastější základní diagnózou při příjmu je stav po srdeční zástavě u 15ti nemocných (34,9 %), stav po bronchopneumonii 7 pacientů (16,2 %) a stav po kardiální dekompenzaci u 4 nemocných (9,3 %). Nejčastěji přijímáme nemocné z Kardiologické kliniky FN Plzeň v počtu 13ti (30,2 %), dále z oborových jednotek intenzivní péče (metabolická, neurochirurgická) FN Plzeň v počtu 11ti pacientů (25,5 %) a z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Plzeň jsme přijali 8 nemocných (18,6 %). Od dýchacího přístroje jsme odpojili celkem 32 nemocných (74,4 %), 20 pacientů jsme dekanylovali (46,51 %). Průměrná doba hospitalizace na našem pracovišti je 79,1 dne; mortalita 11 nemocných (25,5 %). Na standardní lůžka interního či chirurgického typu jsme přeložili 15 nemocných (34,8 %), na lůžka dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče jsme dimitovali 10 pacientů (23,2%) a přímo do domácí péče jsme propustili 6 nemocných (13,9 %).