Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

MIMONEMOCNIČNÍ ZÁSTAVY A AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROMY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V R. 2017

Z. Coufal, M. Gřiva, P. Kopřiva, M. Slabák, J. Šťastný, D. Pfeifer (Zlín)
Tématický okruh: Akutní koronární syndromy
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 16. konference ČAAK

V průběhu roku 2017 registrovala Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje 361 případů mimonemocniční zástavy (OHCA), z nichž 96 případů bylo při zásahu ZZS primárně úspěšně zresusctiovaných, 23 sekundárně úspěšných. 

Ze zmíněncýh 96 primárně úspěšně zresuscitovaných OHCA bylo do našeho kardiovaskulárního centra referováno ke koronarografickému vyšetření 56 pacientů po KPCR pro OHCA.

48 pacientů bylo přivezeno na katetrizační sál v akutním režimu, tj. po zajištění životních funkcí, z toho 26 primárně cestou ZZS z místa zásahu, 10 po základním ošetření a stabilizaci stavu na spádovém anesteziologicko-resuscitačním oddělení, 4 cestou oddělení urgentního příjmu – emergency, 4 pacienti byli primárně přijati na koronární jednotku. Pouze 8 nemocných podstoupilo koronarografické vyšetření odloženě.

Intervenční řešení bylo indikováno prakticky u poloviny (29) nemocných, 14 z nich mělo postižení povodí RIA, 9 RC a 8 ACD. Pouze 3 nemocní byli indikováni ke kardiochirurgické revaskularizaci. V jednom případě z toho se jednalo o maligní variantu atypického odstupu levé koronární tepny z pravého Valsalvova sinu mezi aortou a a. pulmonalis.
13 nemocných mělo zcela fyziologický koronární nález, ve 3 případech se jednalo o TakoTsubo kardiomyopatii, v jednom případě byl diagnostikován Brugada sy., jednou asfyktická asystolciká zástava, v 5 případech se jednalo o fibrilaci komor při dilatační kardiomyopatii, ve 4 případech byla příčinou zástavy plicní embolie.
Ve zbylých případech byl přítomen koronární nález buď nevýznamný nebo naopak neřešitelný.