Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ETIOLOGIE A PŘEŽITÍ PACIENTŮ S MIMONEMOCNIČNÍ SRDEČNÍ ZÁSTAVOU (OHCA) PŘEDPOKLÁDANÉ KARDIÁLNÍ ETIOLOGIE PŘIJATÝCH DO CENTRA PRO SRDEČNÍ ZÁSTAVY

D. Rob, T. Kovárník, O. Šmíd, J. Šmalcová, A. Linhart, J. Bělohlávek (Praha)
Tématický okruh: Srdeční zástava
Typ: Ústní sdělení - lékařské, 16. konference ČAAK

Úvod: V České republice je propuštěno z nemocnice domů bez významnějšího neurologického deficitu 15 % nemocných po resuscitaci. Na základě publikovaných dat se předpokládá, že péče v centrech pro srdeční zástavy může zvýšit přežití pacientů. Prezentujeme naše zkušenosti s pacienty přijatých do centra s předpokládanou kardiální etiologií OHCA.
Metodika: Post-hoc analýza dat od 1.1.2012 do 1.10.2017 z prospektivního registru OHCA II. interní kliniky VFN s cílem určit etiologii, neurologické výsledky a přežití pacientů přijatých s předpokládanou kardiální etiologií OHCA.
Výsledky: V daném období bylo přijato celkem 498 OHCA pacientů s předpokládanou kardiální etiologií (průměrný věk 60let, 76% muži, medián ROSC 25 minut). Celkem 74% pacientů mělo defibrilovatelný vstupní rytmus, 16% asystolii/elektromechanickou disociaci. Nejčastější příčinnou OHCA byl akutní infarkt myokardu (59%, n=294), následovaný maligní arytmií při chronické ICHS (12%, n=58), kardiomyopatiemi (6%, n=29), plicní embolií (3%, n=16), chlopenními vadami (2%, n=12) a ostatními kardiálními příčinami (6%, n=31). Příčinu OHCA se nepodařilo objasnit u 25 (5%) pacientů. Nekardiální příčinu OHCA mělo 33 (7%) pacientů, nejčastěji se jednalo o hypoxii (3%, n=16), iontovou dysbalanci (1%, n=6) a hemoragickou CMP (1%, n=6). Celkové přežití (zahrnující pacienty s asystolií, refrakterní zástavou a pokračující KPR) s dobrým neurologickým výsledkem (CPC 1/2) nad 30 dní bylo 45% (n=226). Více než 6 měsíců přežilo 44% (n=219) pacientů.
Závěr: Nejčastější příčinnou OHCA v našem souboru je akutní infarkt myokardu a maligní arytmie při ICHS (71% všech pacientů), kardiální etiologie zástavy se potvrdila u 88% přijatých pacientů. Více než 30 dní přežilo 45% pacientů. Nejčastější příčinnou úmrtí v nemocnici je u většiny pacientů těžký poresuscitační syndrom, především pak ireversibilní poškození mozku.