Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

NAŠE ZKUŠENOSTI S EDUKACÍ PACIENTŮ V PROJEKTU CONTRAKT4LIFE NA I.KARDIOLOGICKÉ KLINICE FNOL

J. Přichystalová, L. Křesalová (Olomouc)
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXV. výroční sjezd ČKS

Naše pracoviště  se zapojilo do mezinárodního projektu Contract4life zaměřeného na sekundární  prevenci rizikových faktorů u pacientů s primomanifestací STEMI.Projekt probíhá v 5 evropských státech a 7 kardiologických centrech v ČR .Do programu byla zařazena retrospektivní a prospektivní skupina pacientů hospitalizovaných na našem pracovišti.Prospektivní skupina byla za hospitalizace edukována a motivována k aktivní účasti na svém zdraví.V průběhu projektu se potýkáme s úspěchy i bariérami,o kterých chceme informovat.