Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ELEKTROKARDIOGRAFICKÉ ZNÁMKY PSEUDO-STEMI PŘEDNÍ STĚNY JAKO ŘÍDKÝ PROJEV KOMPLEXNÍ METABOLICKÉ DYSBALANCE U PACIENTŮ V DIABETICKÉ KETOACIDÓZE

P. Janicadis, M. Ehrenbergerová, J. Koskuba (Praha)
Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

U pacientů s diabetem I. typu dekompenzovaným do podoby diabetické ketoacidózy akutně přijímaných na jednotky intenzivní péče občas bývají zachyceny typické elektrokardiografické (EKG) změny charakteru STEMI (obvykle přední stěny) jako projev komplexní metabolické dysbalance, avšak bez následného průkazu kardioischemického korelátu.
V tomto sdělení předkládáme komplexní rozbor možných metabolických příčin, mezi kterými dominuje hyperkalemická acidóza, odpovědných za tyto EKG změny.
Tyto teoretické úvahy v prezentovaném sdělení probíhají jak v rámci několika vlastních kasuistik, tak i na dříve publikovaných  pracích se vztahem k referovanému elektrokardiografickému problému.
Domníváme se, že znalost výše popsaných EKG změn metabolického původu a identifikace jejich možných příčin představují důležitou součást znalostní výbavy akutního kardiologa. Dnešní dostupnost urgentních invazivních vyšetřovacích metod akutních koronárních syndromů může vést, a také, jak jsme v praxi opakovaně viděli, vede k urgentní koronarografické intervenci u pacientů v metabolickém rozvratu s následně zjištěným normálním angiografickým nálezem na koronárních tepnách.