Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AKUTNÍ RUPTURA SESTUPNÉ HRUDNÍ AORTY: MOŽNOSTI ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY

J. Raupach, A. Krajina, V. Lonský, M. Lojík, M. Solař, R. Pelouch (Hradec Králové)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod:
Ruptura sestupné hrudní aorty představuje závažný stav, který má bez adekvátní léčby fatální průběh. Příčinou ruptury aorty bývá aneuryzma, disekce, aortální vřed, intramurální hematom a traumatické poranění. U starších, polymorbidních nemocných je v případě urgentní operační léčby letalita nad 50 % a riziko spinální ischémie 13-22 %. Endovaskulární léčba (EL) představuje alternativu konvenční chirurgické léčby, pomocí stentgraftu se překryje místo ruptury a tím dochází k zástavě krvácení a stabilizaci stavu nemocného.
Materiál a metodika:
Autoři prezentují případ endovaskulární léčby akutní ruptury aneuryzmatu sestupné hrudní aorty u 73leté ženy. Z pravostranné arteriotomie byl 4 hodiny po stanovení diagnózy zaveden tubulární stentgraft.
Výsledky:
 Po EL došlo k hemodynamické stabilizaci pacientky. Kontrolní CT prokázalo správnou polohu stentgraftu bez extravazace a zmenšující se mediastinální hematom. I přes intenzivní pooperační léčbu došlo k rozvoji respirační a močové infekce, pacientka zemřela v septickém šoku 49. den hospitalizace bez souvislosti s endovaskulární léčbou.
Závěr:
Urgentní EL akutní ruptury aneuryzmatu sestupné hrudní aorty je technicky možná a může být úspěšná, za předpokladu okamžité dostupnosti intervenčního týmu a správné velikosti stentgraftu. Z doposud uveřejněných výsledků EL při akutní ruptuře sestupné hrudní aorty vyplývá jednoznačně rozdílná prognóza dle etiologie ruptury. Prospektivní studie velkého počtu pacientů je nezbytná ke zhodnocení efektivity a dlouhodobé stability EL.