Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ISCHEMICKÁ MITRÁLNÍ REGURGITACE. MÝTUS NEBO REALITA?

Š. Černý, M. Benešová, P. Jehlička, P. Křiváček, J. Krupička, V. Jirásek (Praha)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod:
 Tzv. „Ischemická mitrální regurgitace“ je v poslední době středem pozornosti jak kardiologů tak kardiochirurgů. Přes řadu prací zůstává stále mnoho nezodpovězených otázek jak v  etiologii tak v indikacích k chirurgickému řešení.
Soubor a metody:
Za 24 měsíců (6/2002 – 6/2004) jsme provedli 154 zákroků na mitrální chlopni. Z tohoto počtu bylo 74 % (114 výkonů) záchovných operací. 58,4 % (90 pacientů) všech zákroků na mitrální chlopni bylo provedeno v kombinaci s aortokoronární rekonstrukcí. Jednalo se o 68 mužů a 22 žen s průměrným věkem 70,1 roku (rozpětí 48 – 82 roky). U 80 nemocných (88,8%) byla provedena plastika a u 10 nemocných (11,1%) náhrada mitrální chlopně. Průměrný počet koronárních anastomos  byl v tomto souboru  3,19 (rozpětí 1- 6).  U 27 nemocných (30%) byl proveden zákrok na 2 a více chlopních.
Soubor jsme  retrospektivně hodnotili a na základě zhodnocení TEE a peroperačního chirurgického nálezu jsme analyzovali skutečnou etiologii  postižení mitrální chlopně.
Výsledky:
Průměrná doba MO byla 160,5 ± 37,5 min a průměrná doba kardioplegické zástavy 120,5 ± 32,1  min. Do 30 dnů zemřelo 9 nemocných – 30 denní mortalita v celém souboru byla 10 %. Z hodnocených chlopní pouze 21,1 % (19 pacientů) splňovalo kriteria pro čistě ischemickou etiologii mitrální regurgitace. U ostatních nemocných v souboru se jednalo o etiologii degenerativní či revmaticku.
Závěry:
Zákrok na mitrální chlopni kombinovaný s aortokoronární rekonstrukcí je v současné době poměrně častý. Pouze u menší části nemocných je ale morfologickým podkladem mitrální regurgitace tzv. „ischemická mitrální regurgitace“. U většiny nemocných, zvláště u těch ve vyšším věku, se jedná o různá stadia degenerativního či revmatického postižení. Primární indikací k operaci, ale často bývá symptomatická ischemická choroba srdeční, nezřídka i její akutní formy.