Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VIDEOTORAKOSKOPICKÁ SYMPATEKTOMIE V LÉČBĚ REFRAKTERNÍ ANGINY PECTORIS – NAŠE ZKUŠENOSTI

M. Dobiáš, M. Stříteský, R. Demeš, M. Buncová (Praha)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod:  Refrakterní angina pectoris je definována jako přetrvávající AP navzdory maximální farmakoterapii při vyčerpání možností intervenční terapie či chirurgické revaskularizace myokardu. Videotorakoskopická sympatektomie (VTSY) patří mezi jednu z možností  terapie refrakterní AP.
Cíl: Dokumentovat zlepšení kvality života při ambulantní kontrole za 12 měsíců na základě hodnocení anginózních obtíží a vizuální analogové škály dle pacienta. Dále snaha o objektivizaci efektu sympatektomie provedením I-123 MIBG myokardu (scintigrafie myokardu pomocí metaiodinebenzylguanidinu - analoga noradrenalinu).
Metodika: V období 1998 do 2005 byla VTSY provedena u 15 pacientů (vše muži) průměrného věku 64 let (52-84) s AP IV dle CCS refrakterní na standardní terapii. Ve 14 případech byla indikací pokročilá ICHS, v jednom případě vasospatická AP. Pokud anatomické poměry dovolily, byla provedena oboustranná sympatektomie v rozsahu Th2-5. V rámci předoperačního komplexního vyšetření provádíme ve snaze o objektivizaci sympatektomie také I-123 MIBG myokardu s pooperační kontrolou za 1-2 měsíce (menší soubor pěti nemocných).
Výsledky: Průměrná doba hospitalizace byla 4,9 dne (4-10), žádny pacient nezemřel. Při ambulantní kontrole za 12 měsíců poklesla průměrně VAS z 10 na 3,9, AP ze 4 na 2,2 dle CCS. U jednoho pacienta nedošlo ke změně klinického stavu z důvodu komplexního původu bolestí na hrudi a návyku na analgetika. Reflexní trunkální hyperhidroza se vyskytla přechodně u jednoho nemocného. Ve snaze o objektivizaci sympatektomie na základě I-123 MIBG myokardu se na zatím menším souboru nemocných ukazuje pooperační snížené vychytávání MIBG myokardem oproti předoperačnímu nálezu.
Závěr: VTSY zlepšuje u indikovaných pacientů kvalitu života po 12 měsících od provedené sympatektomie. Na menším souboru nemocných jsme objektivizovali efekt sympatektomie pomocí MIBG myokardu.