Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

LÉČBA AKCESORNÍCH DRAH RADIOFREKVENČNÍ KATETROVOU ABLACÍ NA IKK BRNO-BOHUNICE V OBDOBÍ 1995-2005

R. Lábrová, O. Toman, T. Novotný, J. Špinar (Brno)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Pacienti s atrioventrikulárními akcesorními dráhami jsou obtěžováni většinou ortodromní či antidromní atrioventrikulární reentry tachykardií (AVRT). Tachykardie významně snižují kvalitu života a vyžadují léčbu. Zcela ojediněle může vzniknout fibrilace komor a náhlá srdeční smrt při fibrilaci síní u antegrádně vedoucí akcesorní spojky. Radiofrekvenční katetrová ablace (RFA) přeruší patologickou elektrickou vodivost v srdci a dojde tak k definitivnímu vyléčení arytmií. Cílem práce bylo zhodnocení výsledků RFA atrioventrikulárních akcesorních drah.
Soubor a výsledky: Od roku 1995 do konce roku 2005 bylo provedeno na IKK Brno-Bohunice 252 RF ablací akcesorních drah u 149 mužů (59,1%) a 103 žen (40,9%). AVRT jsou statisticky významně častější u mužů (p<0,001) a vyskytují se u nejmladší věkové skupiny ze všech supraventrikulárních tachyarytmií, které byly léčeny RFA. Medián věku je 40,5 let, průměrný věk 43,5 roků (SD 15,2). Pacienti byli léčeni před zákrokem 1-3 neúčinnými antiarytmiky, ale zvyšuje se počet pacientů, kteří přichází k RFA jako k léčebné metodě první volby. V roce 1995-97 neužívala žádná antiarytmika 38,5% pacientů, v roce 2005 již 62%. Během sledovaného období se statisticky významně snížil medián délky výkonů, radiačního času a počtu aplikací RF energie. Statisticky významně se zvýšila úspěšnost zákroků (p=0,002). V letech 1995-97 byla úspěšnost 46,2%, v roce 1998 70%, v roce 2004 89,7% a v roce 2005 95%, kdy u 2 pacientů byl úspěšný až druhý zákrok. Takže všichni pacienti s akcesorními dráhami byli v roce 2005 úspěšně vyřešeni.
Závěr: RF katetrová ablace akcesorních drah je vysoce účinnou a bezpečnou léčebnou metodou. Po úspěšné RF ablaci se výrazně zlepšuje kvalita života. Úspěšný zákrok umožňuje vysazení antiarytmik, pacienti neabsolvují opakované ambulantní vyšetření či hospitalizace, a tím se snižují i ekonomické náklady.