Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KVALITA ŽIVOTA U PACIENTŮ S IMPLANTOVANÝM KARDIOSTIMULÁTOREM

Š. Kuchtová, B. Smilková (Praha)
Tématický okruh: Poruchy rytmu, kardiostimulace
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXV. výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Kardiologických sester a spřízněných profesí

Implantace trvalého kardiostimulátoru je dnes již běžně užívaná metoda léčby bradykardizujících arytmií. Nemocného zbaví nepříjemných symptomů spojených s arytmií a výrazně tím zlepší kvalitu jejich života, ale i přesto můžou někteří lidé po tomto výkonu vnímat určitá omezení. Kvalita života je těžko měřitelný pojem, a každý člověk ji vnímá subjektivně. Vzhledem k tomu, že při práci na kardiologickém oddělení se s implantací kardiostimulátoru setkávám téměř denně, rozhodla jsem se provést mezi pacienty na naší klinice průzkumné šetření na téma, jak vnímají kvalitu svého života po zavedení pacemakeru. Průzkum probíhal mezi klienty, kteří mají kardiostimulátor zavedený alespoň tři měsíce. Obsahem sdělení je tedy prezentace výsledků průzkumu a vybrané kazuistiky. Cílem mého průzkumného šetření je prokázat, že implantace trvalého kardiostimulátoru zlepšuje kvalitu života a umožňuje nemocným vrátit se naplno k jejich běžnému životu.