Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KARDIOTOXICITA BETASERCU PŘI SUICIDIÁLNÍM PŘEDÁVKOVÁNÍ

K. Hesová, R. Jirmář, M. Oščipovský, A. Kadlečková, P. Osmančík, M. Pěnička, L. Lisa, P. Widimský (Praha, Kutná Hora)
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Betahistin (derivát histaminu, Betaserc) v terapeutických dávkách působí  jako vazodilatans a zvyšuje srdeční výdej. O nežádoucích účincích na kardiovaskulární systém při předávkování nejsou známa žádná data.

Popis případu: kazuistika se zabývá případem 48leté ženy s negativní kardiální anamnézou přeložené ze spádové nemocnice, kam přijata pro suicidální pokus (alprazolam, citalopram, cinarizinum, betahistin 1200mg) a stenokardie. Nutnost UPV, proveden výplach žaludku. Na EKG známky ischémie s maximem inferolaterálně (2-3mm deprese II, III, aVF, V3-6), hypotenze s nutností inotorpní podpory, přeložena k nám pro suspekci na akutní koronární syndrom. U nás trvá hypotenze s nutností katecholaminů, na EKG trvá ST deprese inferolaterálně, echokardiograficky porucha kinetiky bazálních segmentů LK s EF 50%, středně významná mitrální insufcience v.s. při dysfunkci papilárních svalů. Urgentně provedena srdeční katetrizace s nálezem normálního koronarogramu, středně významné mitrální insuficience, dysfunkce LKS (EF 42%) s poruchou kinetiky imponující jako „inverzní“ postižení ve srovnání s tako-tsubo kardiomyopatií (hypokineza až akineza pouze baze srdeční cirkulárně se zcela normální kinetikou ve zbytku LK, zcela nerespektující povodí věnčitých tepen). Dále postupná normalizace EKG, srdečního výdeje (CO), kinetiky a EF LK, regrese mitrální insuficience. Hemodynamicky stabilní, bez katechoaminů, extubovaná přeložena zpět do periferní nemocnice. Při propuštění zcela hemodynamicky stabilní, echokardiograficky EF LK 60%, jen stopová mitrální insuficience.

Závěr: vzhledem k absenci aterosklerotického postižení koronárního řečiště a charakteru postižení kinetiky LK stav uzavřen jako přechodné toxicko-hypoxické postižení myokardu s přechodnou významnou mitrální insuficiencí, vše v.s. při kardiotoxickém účinku vysoké dávky derivátu histaminu.