Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PERKUTÁNNÍ MECHANICKÁ PODPORA LEVÉ SRDEČNÍ KOMORY (PVAD)

K. Kemzová, K. Krejbichová, P. Neužil, Z. Beldová, Š. Královec, R. Vopálka, V. Pavlíček (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Perkutánní mechanická podpora oběhu (pVAD) - Tandem Heart™ fy. Cardiac Assist Technologies Inc (Pittsburgh, Pensylvania, USA) je určena pro oběhovou stabilizaci nemocných v kardiogenním šoku.Systém Tandem Heart firmu Cardiac Assist Technologies byl v České republice poprvé zaveden v lednu 2005 na našem pracovišti.
Cíl: Prezentace indikací a použití systému perkutánní mechanické podpory Tandem Heart.
Metoda: Hlavními indikacemi jsou kardiogenní šok na podkladě akutního infarktu myokardu, přemostění k provedení rizikové PCI (kmen ACS, proximální úsek RIA), přemostění k chirurgickému řešení – defekt komorového septa, mitrální stenosa a insuficience, přemostění k brzkému zotavení kontraktility LK.
Provedením transseptální punkce se zavede Amplatzův  výměnný vodič do levé síně. Poté se „nasávací“ kanyla do levé síně (21 F) s vysoce efektivními parametry sání. Návratná arteriální kanyla (15 nebo 17 F) se zavádí  punkcí stehenní tepny, nejlépe druhostranně oproti nasávací kanyle. Její distální část dosahuje místa nad bifurkací aorty. K cirkulaci systém využívá centrifugální pumpu s kontinuálním tokem se sníženým objemem prostoru pumpy. Rotace je zajištěna na principu elektromagnetického pole, tj. rotace bez ukotvující osičky. 
Výsledky: Systém byl použit u 4 nemocných, průměrná doba zavedení 56 minut, doba zapojení centrifugální pumpy byla vždy více než 24 hodin. Nepozorovali jsme žádné technické problémy, při jednoduché ovladatelnosti řídící konzolí. Jedenkrát jsme museli při výpadku baterií spustit záložní řídící jednotku, u všech nemocných se podařilo prakticky normalizovat srdeční výdej. U žádného nemocného nedošlo k diloskaci nasávací žilní a přívodné arteriální kanyly.
Závěr: Perkutánní mechanická podpora LK je velmi účinnou metodou u nemocných s rozvojem akutního kardiogenního šoku jako možnost přemostění k definitivní intervenci.