Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ČASNÉ ZMĚNY ŠÍŘKY KOMPLEXU QRS, INTERVALŮ QTC A JTC PO ALKOHOLOVÉ SEPTÁLNÍ ABLACI U NEMOCNÝCH S HYPERTROFICKOU OBSTRUKČNÍ KARDIOMYOPATIÍ

V. Durdil, J. Veselka (Praha)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Alkoholová septální ablace (PTSMA) je bezpečnou a účinnou léčbou symptomatických pacientů s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (HOCM). Cílem práce bylo zjistit časné EKG změny šířky komplexu QRS jako markeru komorové depolarizace a délky intervalů QTc a JTc jako markerů komorové repolarizace u nemocných s HOCM po provedení PTSMA. Soubor a metodika: Retrospektivní analýza EKG křivek u nemocných před provedením PTSMA, bezprostředně po PTSMA a 4. den po PTSMA. Do souboru bylo zařazeno 27 pacientů (9 mužů, průměrný věk 54 let), u kterých bylo provedeno 29 výkonů. Pacienti se stimulovaným rytmem nebyli do souboru zařazeni. Na EKG křivkách byla analyzována šířka komplexu QRS a délka intervalů QTc a JTc. Interval JTc byl definován jako QTc - šířka komplexu QRS. Výsledky: QRS komplex byl bezprostředně po výkonu prodloužen z výchozích 109,6 ± 17,6 ms na 127,1 ± 23,4 ms (p<0,0005). Čtvrtý den po výkonu byla šířka QRS komplexu 133,9 ± 22,6 ms a oproti hodnotám bezprostředně po výkonu se významně nelišila (p=0,1528). Interval QTc byl bezprostředně po výkonu prodloužen z výchozích 402,8 ± 47,9 ms na 471,6 ± 47,8 ms (p<0,00001). Čtvrtý den byla délka QTc významně snížena na 402,6 ± 53,6 ms a nelišila od hodnot iniciálních (402,6 ± 47,9 ms vs 402,8 ± 53,6 ms, p=0,9792). Bezprostředně po výkonu došlo k prodloužení intervalu JTc z výchozích 293,2 ± 53,9 ms na 344,4 ± 42,8 ms (p=0,0013). Čtvrtý den po výkonu byl interval JTc významně snížen v porovnání s iniciálními hodnotami (268,7 ± 60,3 vs 293,2 ± 53,9 ms, p=0,0019). Závěr: U nemocných s HOCM dochází bezprostředně po PTSMA k prodloužení komorové depolarizace i repolarizace na podkladě nekrozy a omráčení myokardu v povodí septální větve věnčité tepny. Prodloužená depolarizace komor přetrvává i 4. den po výkonu. Naopak komorová repolarizace je 4. den po výkonu významně zkrácena oproti stavu před výkonem.