Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

AKUTNÍ AORTÁLNÍ REGURGITACE NA PODKLADĚ INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY U PACIENTKY S M. CROHN – KAZUISTIKA

Z. Šembera, F. Holm, P. Nedbal, T. Belza, Š. Černý (Liberec, Praha)
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Infekční endokarditida (IE) je infekční zánět endokardu s roční incidencí  kolem 2-5 /100.000 s průměrnou úmrtností 10-30 %. Léčba IE je primárně konzervativní a zahrnuje složku kauzální (podávání ATB) a symptomatickou (antipyretika, diuretika, kardiotonika, antiarytmika). V některých případech je nutné urgentní chirurgické řešení a to zvláště při rozvoji srdečního selhání na podkladě destrukce chlopně či závěsného aparátu.
Naše kasuistika pojednává o pacientce, která byla na naše pracoviště přijata pro opakované prekolapsové stavy a náhle vzniklou progredující dušnost s pracovní diagnózou plicní embolie. Na základě urgentně provedeného echokardiografického vyšetření, byla stanovena diagnóza infekční endokarditidy aortální chlopně s aortální regurgitací 4. st. při destrukci aortální chlopně. Jednalo se o pacientku s mnohaletou anamnézou M. Crohn s těžkým postižením terminálního ilea a Bauhinské chlopně. Při prokázání infekčního agens (Enterococcus faecalis) v hemokulturách jsme IE považovali za život ohrožující komplikaci chronického střevního zánětu. IE destruovala aortální chlopeň a byla provázena projevy akutního objemového přetížení levé komory srdeční a projevy levostranného srdečního selhávání. Proto byla pacientka indikována k provedení akutní aortální náhrady. Operační řešení bylo úspěšné a přes vysoké riziko infekce při floridním střevním zánětu nedošlo v pooperačním období ke vzniku protézové IE. V naší kasuistice demonstrujeme IE jako komplikaci základního floridně probíhajícího onemocnění v oblasti GIT a dále diskutujeme indikace k akutnímu chirurgickému zákroku pro IE s nutností následné prolongované ATB terapie.