Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ÚLOHA TRANSESOFAGEÁLNÍ ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE ETIOLOGIE ISCHEMICKÉHO MOZKOVÉHO INFARKTU

E. Sovová, D. Marek, E. Kociánová, M. Hutyra, I. Vlachová, A. Bártková, J. Lukl (Olomouc)
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Práce se zabývá úlohou transesofageální echokardiografie (TEE) při stanovení etiologie ischemického mozkového infarktu a sledováním pacientů s prokázaným trombem v levé síni.
Soubor tvoří 237 pacientů (148 mužů, 89 žen) průměrného věku 58,47 let (20-80) s ischemickým mozkovým infarktem (potvrzeným CT vyšetřením), se sinusovým rytmem, u kterých nebyly prokázány jeho extrakardiální příčiny. Pacienti s nálezem trombu měli antikoagulační léčbu a opakovaně vyšetřeni.
Výsledky.  U  26,5% pacientů byl nalezen kardiální trombus jako pravděpodobná příčina ischemického mozkového infarktu, u 8,26% pacientů spontánní echokontrast. Foramen ovale apertum bylo nalezeno u 5,7% pacientů, defekt síňového septa u  1,68%, aneurysma síňového septa u  2,10%, hypokinéza stěny levé komory u 10,97% a sklerotické pláty v aortě u 27,8% pacientů. Výdejová rychlost v oušku levé síně se statisticky významně lišila  (p= 0,042 ) u skupiny s trombem (skupina A) a u skupiny bez trombu (skupina B). Skupina A (63 pacientů) byla opakovaně vyšetřena (2. vyšetření za 8,36 měsíce (medián 7, SD 3,2), 3. vyšetření za 8,5 měsíce ( medián 7, SD 4,7)). Překvapivý byl opakovaný nález trombu  (2. vyšetření 52,38%, 3. vyšetření 44,44% pacientů).
Závěr.   K vyšetření TEE by měli být indikováni všichni pacienti, kteří mají potvrzený ischemický mozkový infarkt a klinické podezření na kardiogenní embolizační příčinu. Sporná je indikace vyšetření u pacientů, kteří při TTE mají negativní nález a zároveň jasnou indikaci pro dlouhodobou antikoagulační terapii (například chronická FS) a nemají anamnézu pro paradoxní embolizaci. Tato metoda je vhodná ke sledování účinnosti léčby.