Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KROKY KE ZDRAVÍ- KONDIČNÍ PROGRAM PRO SRDCE HANÉ

E. Sovová, B. Smetanová, J. Lukl, R. Šlachta, P. Stejskal (Olomouc)
Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Primární prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO) patří k prioritám současné kardiologie. Mezi významné rizikové faktory patří i nízká pohybová aktivita. Nadační fond Pro srdce Hané (I. interní klinika FNO) vybudoval chodeckou  a běžeckou stezku v olomouckých parcích, která nabízí široké veřejnosti možnost aktivního pohybu.
Cíle projektu. Vytvořit chodeckou a běžeckou stezku pomocí spolupráce institucí, podniků, neziskových organizací a státní správy. Propagací stezky zvýšit úroveň znalostí rizikových faktorů KVO. Pomocí jednoduchého  dotazníku zjistit u obyvatel Olomouce úroveň znalostí  RF KVO a zájem o používání stezky.
Soubor a metodika. Metodika pro vybudování stezky byla vytvořena na Fakultě tělesné kultury, byly stanoveny 4 trasy (100, 500, 1000, 2000 metrů), optimální tréninková zátěž byla stanovena pomocí tabulek (délka trasy krát čas, za kontroly tepové frekvence), pro různé skupiny obyvatel (rozdělení podle věku, pohlaví a trénovanosti).
Jednoduchý dotazník vyplnilo 121 osob, 52 mužů (43%) a 69 žen (57%), průměrného věku 24 let (13-81) při slavnostním otevření 30.9.2005.
Výsledky dotazníkové akce. 90 osob (74,38%) ví, co je to tepová frekvence a 39 osob (32,23%) zná svou vlastní maximální tepovou frekvenci, 41 osob (33,87%) zná alespoň jeden RF KVO, 43 osob (35,53%) nezná ani jeden RF KVO. 76 osob (62,8%) má zájem o sportování na stezce.
Závěr. Vybudováním stezky byly občanům Olomouce vytvořeny podmínky pro individuálně řízený trénink pro skupiny obyvatel (rozdělení podle pohlaví, věku a trénovanosti). V druhé etapě bude vytvořen počítačový program pro stanovení individuálního tréninku pro konkrétní osobu. Pomocí mediálních akcí je třeba zvyšovat znalosti obyvatel o rizikových faktorech KVO.