Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ADIPONEKTIN U MUŽŮ S KORONÁRNÍM SYNDROMEM

I. Oral, D. Stejskal, Z. Coufal, R. Náplava, T. Fiala, M. Gřiva, A. Adamíková, M. Slabák, M. Ranostaj, L. Koten (Olomouc, Šternberk, Nový Jičín)
Tématický okruh: Ateroskleróza
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Teorie: Adiponektin je v séru se vyskytující protein, produkovaný adipocyty. Má významné účinky antidibetické a antiaterogenní. Jeho produkce klesá u osob s obezitou a inzulinovou rezistencí.  U jedinců s endoteliální dysfunkcí a s ICHS bývá jeho koncentrace v krvi snížena a u mužů se sníženou koncentrací adiponektinu je popisováno až 2x vyšší riziko vzniku ICHS nezávisle na ostatních rizikových faktorech.
Cíl: Zjistit, jaké je procentuální zastoupení  mužů s nízkou hladinou adiponektinu mezi pacienty-muži s  prokázanou ICHS a jaký je vztah mezi hladinou adiponektinu a přítomností dalších metabolických a oběhových komplikací u mužů s ICHS
Metodika: Soubor 97mužů, přijatých k provedení akutní nebo elektivní koronarografie s následným průkazem hemodynamicky významného postižení koronárních tepen. Všem pacientům  vyšetřena hladina adiponektinu (sandwich ELISA Biovendor, Brno, cut off 5 ug/l), dále provedeno vyšetření základních biochemických parametrů, vyšetření echokardiografické a sonografické vyšetření karotid,.
Výsledky: Průměrná hodnota adiponektinu celého souboru byla 9,0ug/l. Skupinu A (adiponektin < 5ug/l) tvořilo16 členů, skupinu B (adiponektin > 5ug/l) 81 členů..
Obě skupiny se nelišily ve věku, BMI, hodnotách TKs a TKd, ve výskytu diabetu, v hladině glykemie a cholesterolu.
Muži skupiny A měli statisticky významně vyšší hodnotu triglyceridů ( 3,22 x 1,77mmol/l), častější lokalizované sklerotické postižení karotid (67% x 41%) a častější izolované postižení 1 koronární tepny (45% x 22%).
Závěr: Sníženou hladinu adiponektinu jsme prokázali u přibližně 16% mužů s koronarograficky prokázanou ICHS. Tito muži měli statisticky významně vyšší hladinu triglyceridů a častější výskyt významného izolovaného postižení jedné z koronárních tepen nebo karotidy. Neprokázali jsme vztah mezi hladinou adiponektinu  přítomností  diabetu či zvýšeného BMI.