Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

NEINVAZÍVNÍ KARDIOLOGICKÉ TESTOVÁNÍ KANDIDÁTŮ TRANSPLANTACE LEDVINY

J. Ulman, P. Frídl, T. Marek, P. Lupínek, M. Vítovec, O. Viklický (Praha)
Tématický okruh: Zobrazovací metody v kardiologii (echokardiografie, nukleární kardiologie, MRI, CT)
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

    Incidence kardiovaskulárních chorob u nemocných s chronickou renální insuficiencí je mnohonásobně vyšší než v běžné populaci a roste exponenciálně s mírou poklesu ledvinné funkce. Až ½ mortality  těchto nemocných je kardiovaskulárního původu. Po transplantaci ledviny se incidence kardiovaskulárních chorob zásadně snižuje asi na dvojnásobek relativního rizika běžné populace.
    Cíl studie: Odhalit nepoznanou ichs v rámci předtransplantačního vyšetřování kandidátů zařazení na čekací listinu transplantace ledviny pomocí zátěžové echokardiografie u kandidátů bez manifestní ICHS a se střední mírou rizika ichs (nízký věk a málo klasických rizikových faktorů ICHS). 
    Soubor nemocných a metodika: Od 1/9/2001 do 31/12/2005 (4,3 roku) jsme provedli 432 zátěžových testů u kandidátů zařazení na čekací listinu transplantace ledviny průměrného věku 55,3 let (26-76let) 1/3 žen. Podle vyšetřitelnosti a fyzické kondice byla volena zátěž buď bicyklová vleže či v polosedě nebo dobutamin/atropinový farmakologický zátěžový test obojí do maximální srdeční frekvence dle věku. Vyšetření bylo prováděno transthorakálně nebo jícnovou sondou dle vyšetřitelnosti nemocného. Při pozitivitě  testu byla plánována diagnostická selektivní koronarografie, a další postup podle jejího výsledku - zejména revaskularizace prognosticky významných nálezů. 

    Výsledky: 64,5% testů bylo negativních, 33,1% nediagnostických, 2,4% pozitivních zátěžových testů. U  13,5% nemocných jsme nalezli klidovou poruchu kinetiky bez předchozí anamnesy ischemické choroby srdeční - zde nebyl již zátěžový test proveden a nemocný byl indikován k SKG.