Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PERKUTÁNNÍ UZÁVĚR PSEUDOANEURYSMATU VZESTUPNÉ AORTY S POUŽITÍM AMPLATZEROVA OCCLUDERU

P. Polanský, J. Šťásek, J. Endrys, K. Mědílek, J. Harrer, J. Vojáček, J. Žižka (Pardubice, Hradec Králové, Náchod)
Tématický okruh: Intervenční kardiologie
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Pseudoaneurysma vzestupné aorty může být vzácnou, ale potenciálně fatální komplikací řady kardiochirurgických výkonů. Vysoké riziko ruptury s masivním krvácením, možnost tvorby píštělí, trombózy nebo distální embolizace představují indikaci k chirurgickému řešení. To je ale zatíženo značnou mortalitou, udávanou v rozmezí 29-46 %. Zásadním problémem chirurgického řešení je možnost nezvládnutelného krvácení při střední resternotomii. Vysoké operační riziko je tedy příčinou hledání alternativních způsobů řešení tohoto problému. Autoři předkládají popis perkutánního uzávěru velkého pseudoaneurysmatu vzestupné aorty s užitím Amplatzerova septálního occluderu. Jde teprve o druhý publikovaný případ v této indikaci. 52-letý pacient po prodělané infekční endokarditidě s následnou masivní aortální regurgitací podstoupil nekomplikovanou náhradu aortální chlopně mechanickou protézou a revaskularizaci myokardu. Při rutinní ambulantní kontrole 4,5 měsíce po této operaci bylo u jinak  asymptomatického pacienta echokardiograficky a následně MRI diagnostikováno pseudoaneurysma ascendentní aorty velikosti 70x80x100 mm s komunikací se  vzestupnou aortou velikosti 12x15 mm. Vak pseudoaneurysmatu způsoboval významný útlak výtokového traktu pravé komory a pravé větve plicnice. Po zvážení rizik chirurgického řešení a dle preference pacienta bylo rozhodnuto o uzávěru krčku pseudoaneurysmatu implantací Amplatzerova occluderu perkutánně. Výkon byl úspěšně proveden pod skiaskopickou a transoesophageální echokardiografickou kontrolou s využitím kontrastní echokardiografie. Po 14 dnech bylo dosaženo kompletní trombotizace vaku pseudoaneurysmatu. Při tříměsíčním klinickém sledování je pacient asymptomatický, došlo k regresi velikosti trombózovaného vaku pseudoaneurysmatu a vymizení útlaku výtokového traktu pravé komory.