Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KTEROU PROTÉZU ZVOLIT? PRO KTERÉHO PACIENTA?

M. Brtko, J. Dominik (Hradec Králové)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti

      Náhrada aortální chlopně mechanickou protézou nebo bioprotézou je dnes zcela běžnou kardiochirurgickou operací. Přežívání pacientů po náhradě chlopně mechanickou protézou nebo bioprotézou se neliší; po našití mechanické protézy bývá více trombembolických komplikací, po našití bioprotézy je nutno počítat s možnou degenerací chlopně. Při volbě typu protézy je nutno vzít v úvahu několik faktorů: 1/ Věk nemocného. U pacientů do 70 let je častěji volena mechanická protéza (riziko degenerace bioprotézy a event. reoperace), u starších pacientů bioprotéza. 2/ Nutnost antikoagulační léčby. Bioprotézu volíme u nemocných s krvácivou chorobou, u nemocných, kde není možné zajistit optimální antikoagulační léčbu, u nemocných s vysokým rizikem traumatu nebo u mladých žen plánujících těhotenství (alternativou zde může být implantace homograftu nebo Rossova operace). 3/ Preference pacienta (antikoagulační léčba, degenerace bioprotézy, plánované těhotenství, atd.). 4/ Přidružené choroby. U pacienta s chronickou fibrilací síní, po plicní embolizaci nebo s mechanickou protézou v jiné lokalizaci volíme mechanickou protézu. 5/ Velikost aortálního anulu. U nemocného s úzkým aortálním anulem je častěji volena mechanická protéza, která má větší efektivní plochu ústí než bioprotéza stejného rozměru; nedochází tím k fenoménu „patient-prosthesis mismatch“, kdy efektivní plocha ústí protézy neodpovídá velikosti povrchu těla pacienta.