Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

VÝVOJ RIZIKOVÝCH FAKTORŮ KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB V ČESKÉ POPULACI V ZÁVISLOSTI NA VZDĚLÁNÍ ( KOHORTA -1997/8-2000/1)

V. Adámková, Z. Škodová, R. Cífková, V. Lánská, R. Poledne (Praha)
Tématický okruh: Primární a sekundární prevence
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Kardiovaskulární  choroby  jsou nejčastější příčinou úmrtí dospělých v České republice
(v roce 2003 zemřelo na KVO 26110 mužů a 31 955 žen).
Cíl: Zjistit změnu výskytu základních rizikových faktorů KVO v ČR v kohortě l% randomizovaného vzorku populace  ve věku 25-64 roků, vyšetřených v letech 1997/8-2000/01 v závislosti na vzdělání.
Sledovaný  soubor a metodiky:  Bylo hodnoceno 1220 mužů a 1369 žen . Byla zjišťována změna výskytu hypertenze, dyslipidémie, obezity, kouření  a diabetes mellitus.  Hypertenze = TK ≥140/90 ( průměr 2.a3. měření rtuťovým 2 mm sfygmomanometrem) nebo antihypertenzní léčba, dyslipidémie (mmol/l) : celkový cholesterol  > 5 ,triglyceridy > 2, LDL > 3,HDL <1  nebo léčba hypolipidemiky, kouření – alespoň l cigareta denně, obezita = BMI >27kg/m², diabetes mellitus = ranní lačná  glykémie >7 mmol/l nebo léčba. Dosažené  vzdělání bylo  získáno z dotazníku: ZŠ  ( včetně vyučení bez maturity), SŠ – dokončeno maturitou ( + nástavby), VŠ.
Statistické  zhodnocení bylo provedeno metodou χ².
Výsledky: 1.  U vysokoškoláků bylo nejméně hypertoniků u obou  pohlaví ( 25,1% muži,
                      15,3% ženy), nárůst hypertenze byl nejvyšší u žen  se ZŠ ( p < 0,0001), u mužů
                      tento vztah tak jasný  nebyl.
                   2. Nejméně dyslipidémií bylo  u VŠ  ( 54,9% muži x cca 70% Z+SŠ, 41,3%
                       ženy x 54% SŠ ,resp. 68% ZŠ, p < 0,0001),
                   3. Diabetiků bylo  nejméně  u VŠ obou pohlaví  -cca 4%
                       Největší nárůst diabetu byl u mužů i žen   se ZŠ – 12%, resp. 7%
                   4. Obézních osob bylo nejméně  mezi VŠ – M 36%, Ž 18% x 50% u osob se ZŠ
                   5. Kuřáci byli nejvíce se ZŠ ( M 35,6%, Ž 24,5%), nárůst  kuřáků
                       však byl vyšší u VŠ  bez rozdílu pohlaví ( cca 3%).
Závěr: Výskyt RF KVO  je v naší populaci vysoký na všech úrovních vzdělání, i když u většiny z nich je výrazně  nižší u  osob s VŠ.