Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

CYSTATIN C V KRVI A DLOUHODOBÝ ODHAD RIZIKA ÚMRTÍ I KARDIOVASKULÁRNÍCH KOMPLIKACÍ

D. Stejskal, B. Lačňák, P. Solichová (Prostějov, Šternberk)
Tématický okruh: Varia
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: stanovení cystatinu C (CC) v séru se využívá v rutinní praxi jako ukazatel  renálních funkcí. V poslední době se objevují informace o možnosti stanovení CC v predikci  mortality i kardiovaskulární morbidity. Cíl: odhad rizika dlouhodobé  mortality na základě stanovení CC v séru  Metodika: retrospektivní studie u 974 pacientů,  vyšetřených v průběhu roku 1998, odhad predikce 8-leté mortality. U všech stanoven CC  a kreatinin v séru. Výsledky: hodnoty CC nesouvisely s věkem ani pohlavím. U 117 jedinců byl CC vyšetřen více než 1x, hodnoty se významně nelišily. Během doby sledování zemřelo 260 a přežilo 714 osob.   Hodnoty CC úzce souvisely s rizikem smrti (jedinci, kteří přežili měli  medián CC 1,21 mg/l; jedinci, kteří zemřeli měli  medián CC 1,54 mg/l; p<0,01). Hodnoty CC > 1,4 mg/l měly negativní prediktivní hodnotu pro úmrtí pacienta během doby sledování 84% (AUC 0,75). Využitím Kaplan Meyerovy analýzy bylo zjištěno, že jedinci s hodnotami CC < 1 mg/l měli medián přežití 4 roky a osoby s CC >  3 mg/l měli medián přežití 0,1 roku (p<0,01), resp. osoby s nejnižším kvintilem hodnot CC měly prevalenci úmrtí18%  a osoby s nejvyšším kvintilem CC měly prevalenci smrti během doby sledování 50%.  Závěr: vůbec poprvé byly prezentovány výsledky 8-leté studie u 974 jedinců. Stanovení CC lze využít v predikci dlouhodobé mortality, CC predikuje mortalitu nezávisle na věku, pohlaví i hodnotě kreatininu.