Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PLAZMATICKÉ METANEFRINY – NEJLEPŠÍ SKRÍNINGOVÝ TEST PRO FEOCHROMOCYTOM?

J. Václavík, D. Stejskal, B. Lačňák, V. Hanák, L. Jedelský, L. Kadalová, M. Janošová, Z. Fryšák, P. Vlček (Ostrava, Šternberk, Olomouc, Praha)
Tématický okruh: Hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Pro diagnózu feochromocytomu je nutný průkaz nadprodukce katecholaminů nebo jejich metabolitů.
Cíl práce: Zhodnotit diagnostickou efektivitu katecholaminů a jejich metabolitů v plazmě i moči u jedinců vyšetřovaných pro podezření na feochromocytom.
Metodika: Multicentrická průřezová studie zahrnující celkem 2132 probandů vyšetřených v letech 2000-2005 pro rezistentní či výrazně akcelerovanou hypertenzi, paroxysmální hypertenzi, flushe, incidentalom nadledviny nebo genetickou predispozici. Klinická data byla získána z databází dispenzarizujících lékařů, pro průkaz feochromocytomu byla požadována histologická verifikace.
Výsledky: Do statistické analýzy bylo zahrnuto 1585 pacientů, z nichž byl u 20 pacientů prokázán feochromocytom. Nejlepší diagnostická efektivita byla prokázána u volných plazmatických metanefrinů (v závorkách uváděna senzitivita, specificita a AUC ROC) - metanefrin (100%, 95%, 0,99) a normetanefrin (94,4%, 98,8%, 0,99). Poměrně dobré výsledky vykazoval odpad kyseliny vanilmandlové (92%, 93%, 0,96), metanefrinu (84,6%, 99,8%, 0,93) a normetanefrinu (92,3%, 98%, 0,92) do moči za 24 hodin. Plazmatický adrenalin (90,9%, 79,6%, 0,89) a noradrenalin (81,8%, 93%, 0,88) a odpady adrenalinu (81,8%, 93,9%, 0,88) a noradrenalinu (90,9%, 75,7%, 0,91) do moči za 24 hodin měly diagnostickou efektivitu nižší.
Závěr: Plazmatické metanefriny (metanefrin a normetanefrin) mají v diagnostice feochromocytomu nejlepší efektivitu. Jejich samostatné vyšetření je při podezření na feochromocytom velmi výhodné, neboť negativní výsledek s velmi vysokou pravděpodobností vylučuje feochromocytom.