Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ÚLOMEK KLADIVA V PRAVÉ KOMOŘE

J. Knot, P. Toušek, H. Línková, K. Čurila, P. Widimský (Praha)
Tématický okruh: Varia
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Nejčastěji pozorovaná intravaskulární a intrakardiální cizí tělesa jsou fragmenty katétrů, zaváděcích drátů a stentů. Kromě těchto iatrogenních příčin se cizí tělesa mohou do krevního řečiště dostat při i.v. narkomanii, suicidiálních pokusech a při nehodách. Odstranění cízích těles z krevního řečiště je možné perkutánními nebo kardiochirurgickými technikami.
Kasuistika popisuje případ 29-ti letého muže, který byl vyšetřován na chirurgické ambulanci pro zapíchnutí kovového úlomku kladiva do pravé tváře. Na chirurgii byl proveden RTG lbi, na kterém bylo patrné tělísko velikosti 4x3x2mm v oblasti pravé maxily. Při pokusu o extrakci cizího tělesa pod DSA kontrolou došlo k proniknutí tělesa do vena facialis a následně jeho zanesení krevním proudem přes vena jugularis interna do pravé komory srdeční.
Pacient byl naprosto asymptomatický, s negativní osobní anamnézou a negativním fyzikálním nálezem. Rovněž laboratorní parametry, včetně kardiospecifických enzymů, byly bez patologických odchylek. EKG křivka byla bez zjevné patologie. Při transesofageální echokardiografii (TEE) bylo patrné těleso, které se pohybovalo souhlasně se stahy myokardu pravé komory. Pro upřesnění diagnózy byla provedena skiaskopie hrudníku, která potvrdila diagnózu. Pacientovi byla podána antibiotika a bylo rozhodnuto o konzervativním postupu. Po měsíci byla provedena kontrolní TEE, která ukázala, že těleso setrvává ve své pozici, aniž by mělo negativní vliv na funkci pravé komory srdeční.
V dostupné literatuře není doposud popsán případ proniknutí tak malého tělesa do krevního řečiště a tím pádem ani postup při ošetřování takto postiženého pacienta. Naše kasuistika ukazuje, že konzervativní postup může být správnou alternativou, navíc při konzervativním postupu odpadají rizika invazivního zákroku. 
Naše sdělení je doplněno bohatou obrázkovou dokumentací.