Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

OPERACE AO STENÓZY U PACIENTŮ STARŠÍCH 75 LET – NAŠE DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY

O. Jiravský, L. Škňouřil, M. Dorda, B. Holek, M. Branny, M. Janík, D. Vician, P. Branny (Třinec)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod:
Aortální stenosa degenerativní etiologie je početně dynamicky narůstající diagnóza s níž se kardiolog stýká. Rozhodovací kriteria u pacientů s aortálním stenosou v mladším věku jsou  jasná a zkušeností prověřená. V případě zvažování operace pacienta ve starším věku hledáme  klíč jak vybrat ty, kteří ve svém reálném životě z operace profitují. V edukačním rozhovoru s pacientem , který se rozhoduje zda jít či nejít na operaci se opíráme o naše dlouhodobá data.

Výsledky:
V letech 2002-2004 bylo na našem Kardiocentru indikováno a dále operováno k operaci aortální stenosy celkem 54 pacientů starších 75 let.  30 ti denní mortalita v této skupině byla 7,4 % a roční mortalita 11 %. Dominuje užívání stentovaných biochlopní ( 72,2 %), mechanické protézy jsou užívány jen v případy perioperačně prostorově nepříznivého nálezu. Z komplikací dominují cévní mozkové příhody ( v 10 %), z nichž ale jen  1 pacient na tuto komplikaci zemřel, ostatní jsou bez významného trvalého neurologického deficitu.
V ročním horizontu sledování došlo k významnému poklesu symptomatologie ( AP klesla z předoperační 2,72 dle CCS na 0,08 dle CCS,  dušnost dle NYHA klesla z 2,76 na 1,07 a počet synkopujících pacientů klesl z předoperačních 22 % na 5,5 %).
Gradienty na Ao chlopni klesly z průměrných 67,4 / 42,9 mmHg na 29,2  / 16,8 mmHg, EF stoupla z 52 na 58 %.

Závěr:
Prezentujeme naše zkušenosti z operací Ao stenosy u 54 pacientů starších 75 let, jejichž roční mortalita byla 11 %. V ročním horizontu popisujeme  významné zlepšení jak subjektivních parametrů ( AP, dušnost, synkopy), tak i objektivních echo parametrů. V kontrastu zde stojí publikovaná observační data z přirozeného průběhu aortální stenosy, kde v horizontu 2 let zmírá cca 50 % pacientů.