Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

ÚLOHA ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE SRDEČNÍHO SELHÁNÍ

J. Meluzín (Brno)
Tématický okruh: Srdeční selhání, transplantace, oběhové podpory
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: Česká asociace srdečního selhání

Úvod: Srdeční selhání v současnosti představuje závažný medicínský problém. Cílem tohoto souhrnného sdělení je rozbor úlohy echokardiografie v diagnostice srdečního selhání.
Definice srdečního selhání: Srdeční selhání je syndrom, při němž mají nemocní příznaky selhávání srdce (nejčastěji dušnost) a současně známky poruchy funkce srdečního svalu. Základní místo v průkazu dysfunkce myokardu má echokardiografie
Úloha echokardiografie: Echokardiografie umožňuje posoudit systolickou i diastolickou funkci obou srdečních komor. K tomu lze použít parametry odvozené od standardních echokardiografických metod (jedno- a dvourozměrná echokardiografie, pulzní, kontinuální a barevná dopplerovská echokardiografie), ale i parametry získané novými ultrazvukovými metodami (tkáňová dopplerovská echokardiografie, hodnocení deformace /strain/ a rychlosti deformace /strain rate/, a pod.) Echokardiografická kvantifikace systolické a diastolické dysfunkce hraje důležitou roli nejen v diagnostice srdeční slabosti, ale i při posouzení prognózy těchto nemocných a při hodnocení účinnosti léčby srdeční slabosti.
Závěr: Z velmi bohatých zkušeností s touto metodou lze uzavřít, že echokardiografie v současné době patří k základním vyšetřovacím metodám u nemocných se srdeční slabostí.

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021622402.