Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KATETRIZAČNÍ UZÁVĚR SÍŇOVÝCH ZKRATŮ U TOTÁLNÍHO KAVOPULMONÁLNÍHO SPOJENÍ (TCPC) ODPOUTATELNÝMI SPIRÁLAMI. STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY

O. Reich, P. Tax, J. Marek, V. Tomek, J. Gilík, T. Tláskal, B. Hučín, V. Chaloupecký, J. Škovránek (Praha)
Tématický okruh: Pediatrická kardilogie
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS
Sdělení navržené do bloku Asociace/PS/OS: PS Pediatrická kardiologie

Cíl studie:
zjistit efektivitu a bezpečnost uzávěru síňových zkratů u TCPC odpoutatelnými spirálami

Pacienti a metody:
Katetrizačními technikami jsme léčili 43 fenestrací a 5 jiných reziduálních síňových zkratů u 46 nemocných po TCPC. Porovnali jsme výsledky uzávěru 36 zkratů PDA spirálami Cook a 12 zkratů Rashkindovými okludory. Pacienti byli echokardiograficky vyšetřeni den po výkonu,1 a 6 měsíců po propuštění a dále v ročních intervalech. Výkony byly prováděny při plné heparinisaci, po výkonu byl nasazen Warfarin. Do dosažení INR 2 byl podáván Fraxiparine. U pacientů bez reziduálního zkratu byla antikoagulace ukončena 6 měsíců po výkonu, u ostatních až po vymizení zkratu. Dále byl trvale podáván Anopyrin. Doba sledování byla 3.6-9.8 (medián 5.3) roku u okludorů a 0.1-8.9 (medián 3.2) roku u spirál.

Výsledky:
Žádný nemocný nezemřel časně po výkonu. Komplikace vyžadující chirurgickou intervenci se vyskytly u 2 zkratů léčených okludorem, u zkratů léčených spirálami se nevyskytly (p=0.059). Jeden nemocný zemřel na infekční endokarditidu 5 měsíců po implantaci okludoru. Nezaznamenali jsme žádné tromboembolické příhody. Všechny zkraty léčené okludory se kompletně uzavřely 0-1.3 roku po implantaci. Z 36 zkratů léčených spirálami se 28 uzavřelo 0-3.4 roku po výkonu; hemodynamicky nevýznamné netěsnosti trvají u 7 zkratů, z toho jen u 3 po předpokládané endotelisaci spirály (> 6 měsíců po výkonu). Rozdíl v incidenci zbytkových zkratů není statisticky významný (p=0.169). Aktuariální pravděpodobnost reziduálního zkratu byla 0% 1.35 roku po implantaci okludorů a 9.4±7.8% (SEE)  3.43 roku po implantaci spirál. Rozdíl není statisticky významný (p=0.727).

Závěr: 
Katetrizační uzávěr síňových zkratů u TCPC odpoutatelnými spirálami je stejně účinný a bezpečný jako standardní metoda uzávěru pomocí okludorů.

Podporováno grantem VZ FNM 00064203-6302