ROLE ECHOKARDIOGRAFIE V DIAGNOSTICE SRDEČNÍCH NÁDORŮ

R. Trčková, L. Škrnová, R. Valentová, T. Paleček, A. Linhart (Praha)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Srdeční nádory představují sice vzácná avšak velmi vážná onemocnění. Většina srdečních tumorů jsou sekundární maligní nádory. Primárních nádorů je menšina, mezi nimi dominuje srdeční myxom.

Echokardiografie má nezastupitelnou úlohu v diagnostice nádorů. Umožňuje popsat jejich lokalizaci, sekundární změny na chlopních či dalších strukturách a v řadě případů odhadnout i charakter nádoru. Definitivní diagnóza je však vždy  až histologická.

V našem sdělení popisujeme případy dvou nemocných. V prvním případě se jednalo o 45letou ženu s nespecifickými systémovými příznaky, jejíž onemocnění se plně manifestovalo až pravostranným srdečním selháním. U nemocné byl zjištěn objemný tumor levé síně téměř úplně obturující mitrální ústí. Echokardiografický nález svědčil pro srdeční myxom, který byl následně potvrzen i histologicky. U nemocné bylo nutno rovněž provést plastiku mitrální chlopně, kterou nádor významně poškodil. Těžká plicní hypertnze nemocné po operaci regredovala a celkový pooperační průběh byl příznivý.

Ve druhém případě šlo o 69letého muže, letitého kuřáka, který byl na naše pracoviště odeslán pro nález objemného mediastinálního útvaru na RTG. U pacienta jsme zjistili velký nádor v levé síni, u nějž bylo při jícnové echokardiografii zjevné, že se per continuitatem šíří do srdce z mediastina kolem plicních žil a značně utiskuje i horní dutou žílu. Nález byl následně potvrzen i CT vyšetřením. Dalšími vyšetřeními byl u pacienta prokázán brochogenní karcinom. K jeho paliativní léčbě byl pacient přeložen na spádové TRN oddělení.

V obou případech šlo o velmi pokročilý nález, kdy vyšetření bylo indikováno poměrně pozdě. Obě kasuistiky dokládají nezastupitelnou roli echokardiografie v diagnostice srdečních nádorů.