Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

PREVALENCE POSTTROMBOTICKÝCH ZMĚN HLUBOKÝCH ŽIL DOLNÍCH KONČETIN U NEMOCNÝCH S CHRONICKOU TROMBOEMBOLICKOU PLICNÍ HYPERTENZÍ

D. Ambrož, T. Paleček, P. Jansa, S. Jirát, M. Škvařilová, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)
Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Chronická tromboembolická plicní hypertenze (CTEPH) se vyskytuje u cca 3-4 % jedinců, kteří přežili ataku plicní embolie (PE). Jako nejčastější zdroj PE je literárně uváděna flebotrombóza (FT) hlubokých žil dolních končetin. Duplexní sonografie představuje v současnosti metodu volby pro diagnostiku akutní či dříve prodělané FT žil dolních končetin.
Cíl studie: Zjistit prevalenci sonografických známek dříve prodělané FT žil dolních končetin u jedinců s verifikovanou CTEPH.
Metody: Retrospektivně byly analyzovány anamnestické údaje a výsledky sonografických vyšetření žil dolních končetin u 27 nemocných s verifikovanou CTEPH, sledovaných v našem centru.
Výsledky: Anamnéza FT žil DK byla přítomna u 8 nemocných s CTEPH (32%), u 7 z nich (87%) byly zjištěny sonografické známky dříve prodělané FT. Celkově byly sonografické známky dříve prodělané FT prokázány u 12 nemocných s CTEPH (48%), 7 z nich mělo pozitivní anamnézu FT žil dolních končetin (58%).
Závěr: Sonografické známky dříve prodělané FT dolních končetin jsou přítomny u téměř poloviny nemocných s verifikovanou CTEPH. Pozitivní anamnéza FT a sonografický nález dříve prodělané FT se však vyskytují jen u necelé třetiny jedinců s CTEPH. Duplexní sonografie žil DK tak představuje metodu volby pro detekci asymptomatických posttrombotických změn žil dolních končetin u této skupiny nemocných.