Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

EXTERNÍ KOMPRESE KMENE LEVÉ VĚNČITÉ TEPNY U NEMOCNÝCH S PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZÍ

T. Kovárník, P. Jansa, J. Horák, K. Goričan, M. Aschermann, A. Linhart (Praha)
Tématický okruh: Plicní hypertenze
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XIV. Výroční sjezd ČKS

Úvod: Často udávanou příčinou bolestí na hrudi u nemocných s plicní arteriální hypertenzí (PAH) je dilatace plicnice a relativní ischémii hypertrofické pravé komory. Další možnou příčinou je  externí komprese kmene levé věnčité tepny mezi dilatovanou plicnici a aortu.
Cíl: Vyšetřit výskyt externí komprese kmene u nemocných s PAH.
Výsledky: Ze skupiny 120 nemocných s PAH jsme retrospektivně zhodnotili vyšetření 67 pacientů, kteří měli provedenu koronarografii. Příčiny plicní hypertenze ve sledovaném souboru byly: 45% chronická tromboembolická plicní hypertenze, 19% idiopatická plicní arteriální hypertenze, 10% sclerodermie, 26% jiné. Průměrný střední tlak v plicnici byl 47 mm Hg (23-82 mm Hg). 11 nemocných (16,4%) mělo v anamnéze bolesti na hrudi. Známky komprese kmene levé věnčité tepny mělo 15 nemocných (22,4%). Pacienti s anamnézou bolestí na hrudi a bez nálezu na koronárních tepnách měli častěji externí kompresi kmene než nemocní s bolestmi na hrudi a koronární aterosklerózou (45,5% vs 17.9%, p=0,045). Významnou stenózu kmene jsme nalezli u 2 nemocných (2,98%). Oba nemocní udávali bolesti na hrudi.
Závěr: Externí komprese kmene levé věnčité tepny není u nemocných s PAH nijak  raritním nálezem. Nelze vyloučit, že je u těchto nemocných často příčinou bolestí na hrudi. Otázky prognostického významu externí komprese kmene a nejlepší vhodné léčby nejsou stále vyjasněny.  Domníváme se, že by koronarografie měla být provedena všem nemocným s PAH, kteří jsou indikováni k pravostranné katetrizaci.