TRANZITORNÍ BALONOVÁ DYSFUNKCE LK - KAZUISTIKA

V. Kaučák, J. Mrozek (Ostrava)
Tématický okruh: Akutní stavy v kardiologii, Akutní koronární syndromy
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Popis kazuistiky:

Popis případu  transitorní apikalní balonové dysfunkce LK-syndromu imitující akutní infarkt myokardu(těž synonyma-emoční omráčení myokardu,Tako-tsubo kardiomypatie,ampulárni kardiomyopatie)

Transitorní apikalní balonová dysfunkce  je relativně nový,méně známy syndrom přechodné systolické dysfunkce LK, charakterizované dysynergiou (akineza až dyskineza) apikalních a středních segmentoů LK bez signif. koronárních stenóz  s klinickým obrazem imitující akutní koronární syndromy,akut. levostran. kardial. insuf. až plícní edém či kardiogenní šok.
Postižené jsou ve většině případu ženy středního až vyššího věku a vzniku předchází emoční či fyzická zátěž nebo agravace závažního somatického onemocnění.

Tato kazustika popisuje případ  tohoto syndromu u 72-letá pacientky přijata na naše oddělení s akutně vzniklými bolestmi na hrudi po smrti manžela, EKG změnami a s elevaci kardiospec. markrů a typickým obrazem apikalní balonové  dysfunkce  levé komory při levostranní ventrikulografii s těžkou systolickou dysfunkcí LK a s nevýznamnými AS změnami věnčitých tepen.

Dále v diskusi je rozebrán tento syndrom s hlediska předpokladané patofyziologie,výskytu, klinického obrazu ,EKG změn,laboratorního nálezu,zobrazovacích neivazivními a invazivních vyšetření,kterých základem ja selektivní koronarografie a levostranní ventrikulografie.Dále jsou rozebrány možnosti terapie a prognoza pacientů s týmto syndromem

Součastí presentace jsou EKG křivky,nález při selektivní koronarografii a levostranní ventrikulografii.