Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

LETITÁ POREVMATICKÁ AORTO-MITRÁLNÍ VADA A INFEKČNÍ ENDOKARDITIDA

H. Burianová (Bílovec)
Tématický okruh: Chlopenní vady
Typ: Poster - lékařský, XIV. Výroční sjezd ČKS

Prezentuji kazuistiku pacientky s letitou mitrální stenoinsuficienci a aortální regurgitací porevmatické etiologie. Rovněž pacientka vedena jako CHOPN s recidivujícími infekty dýchacích cest. U této pacientky se objevují teploty a třesavky, jícnové ECHO diagnostikuje změny ve smyslu chronicky probíhající endokarditidy na mitrální chlopni, hemokultury jsou negativní. Pacientka zaléčena antibiotiky, dochází k ústupu známek endokarditidy, ale  ke zhoršení nálezu na mitrální chlopni, progrese insuficience. Připravena k operačnímu výkonu a operována. Pooperační stav je příznivý. Nastupuje lázeňskou léčbu, třetí den pobytu pro teploty hospitalizována, jícnové ECHO negativní, negativní i hemokultury. Po dvouměsíční hospitalizaci, léčbě opakovaných infektů močových a dýchacích cest, pacientka zmírá pod obrazem multiorgánového selhání. Pitva prokazuje mykotickou endokarditidu na aortální náhradě.