Cardio 365 - introductory page
not logged  
Change language:    

POUŽITÍ SUPRASTERNÁLNÍCH, SUBKOSTÁLNÍCH A JINÝCH MÉNĚ OBVYKLÝCH PROJEKCÍ V ECHOKARDIOGRAFII

I. Mertová, O. Jedličková, J. Strnadová, P. Henyš, E. Mandysová, P. Niederle (Praha)
Topic:
Type: Presentation - doctors, 14th CSC Annual Congress

V našem sdělení bychom rádi v krátkém přehledu připomenuli vyšetřovací projekce, které při echokardiografickém vyšetření nepoužíváme standardně. Jedná se o přístup suprasternální k hodnocení ascendentní aorty, aortálního oblouku a části descendentní aorty.Subkostální přístup je vhodný zejména u pacientů s CHOPN, kdy parasternální projekce je nehodnotitelná, ale také k hodnocení síňového septa, průtoku v dutých žilách a podobně.