PÉČE O PACIENTA S DG. FLEBOTROMBÓZA

M. Šenkyříková, N. Jiskrová (Brno)
Tématický okruh:
Typ: Ústní sdělení - lékařské, XV. výroční sjezd ČKS

Přednáška pojednává o úloze sestry v péči o pacienta s dg. Flebotrombóza.
V přednášce bude zahrnuta charakteristika onemocnění, diagnostika, léčba, možné komplikace a nejčastější ošetřovatelské diagnózy.
Pro ilustraci bude přednáška doplněna kasuistikou s fotodokumentací.