Kardio 365 - úvodní stránka
nepřihlášen  
Change language:    

KARDIOVASKULÁRNÍ TRÉNINK U NEMOCNÝCH S HEMATOONKOLOGICKÝMI MALIGNITAMI – PILOTNÍ STUDIE

R. Vysoký, L. Baťalík, F. Dosbaba, A. Janíková, J. Špinar (Brno)
Tématický okruh: Rehabilitace v kardiologii
Typ: Ústní sdělení - sesterské, XXIII. výroční sjezd ČKS

ÚVOD
Tématem rehabilitace nemocných s hematoonkologickými malignitami (HOM) bylo doposud provedeno celosvětově minimum studií.
CÍL
Cílem naší studie je aplikace metod kardiovaskulární rehabilitace u nemocných s HOM.
Na studii se podílí Rehabilitační oddělení ve spolupráci s Interní hematoonkologickou klinikou a Interní kardiologickou klinikou Fakultní nemocnice Brno (FN Brno).
METODIKA
Do studie bylo doposud zařazeno 21 nemocných v remisi (9 mužů/ 12žen), průměrného věku 53±13 let, s dobrou funkcí levé komory srdeční. Jedná se o pacienty s nově diagnostikovaným Hodgkinovým lymfomem (HL), s indolentním B-lymfomem (NHL), s difúzním velkobuněčným B-lymfomem (DLBCL) a s nově diagnostikovanou chronickou myeloidní leukémií (CML). Všichni nemocní podstoupili 3-měsíční ambulantní řízený aerobně-odporový trénink s frekvencí 3x týdně. Před zahájením a po ukončení tréninkového cyklu bylo provedeno zátěžové vyšetření.
VÝSLEDKY
V hodnoceném souboru prozatím pozorujeme statisticky významné zvýšení zátěžové tolerance o 0,3 W/kg (p<0.001).
ZÁVĚR
Průběžné výsledky naší studie naznačují, že vhodně nastavená pohybová aktivita vede ke zlepšení zátěžové tolerance, neovlivňuje negativně výsledky léčby a pozitivně přispívá k rekonvalescenci.