Informace k registraci

Všechny formy registrace jsou přijímány pouze prostřednictvím webových stránek ČKS přes on-line registrační systém.  Pro přihlášení používejte své účty (členské), případně (nečlenové) si vytvořte účet nový. Skupinové registrace by měly být primárně zadávány přes firemní účet, aby mohla být generována faktura. 

Pasivní registrace předem bude ukončena 10. ledna 2023

Registrační poplatek

       Registrace předem 
(poplatek uhrazen do 15. ledna 2023)
Registrace na místě
Účastník - člen ČAAMK   650,- Kč 800,- Kč
Účastník - nečlen ČAAMK 750,- Kč 1.000,- Kč
Přednášející, předsedající zdarma    zdarma
Host, čestný člen ČKS zdarma zdarma
Vystavovatel 700,- Kč 1.000,- Kč

 Poplatek prosím uhraďte až po potvrzení o registraci, které Vám dojde na e-mailovou adresu, kde budou uvedeny veškeré platební instrukce.

Již jednou uhrazený poplatek je možné vrátit event. zpět pouze v měsíci, kdy byl uhrazen, a to nejpozději do 15. ledna 2023.

Pro účastníky je zajištěn 20. ledna 2x coffee break a 21. ledna 1x coffee break a oběd po skončení programu.

Vstupenky na přátelské setkání členů účastníků si můžete objednat při on-line registraci. Večeře se bude konat od 19,30 hodin v sále Codex+Scriptum hotelu Clarion.

Náklady na setkání nebudou hrazeny ani z příjmu z registračních poplatků účastníků, ani z příjmu ze sponzorských/partnerských příspěvků firem. 

Certifikáty

Certifikáty ČLK budou vydávány při registraci. Předpokládaný počet kreditů přidělených ČLK pro tuto akci je 10.