Program

Zpět na výběr sálů

    Kongresový sál  -  pátek 27.9.2019  

 14:00 - 14:30  Zahájení a slavnostní přednáška Předsedající: M. Holická (Brno)
 14:00  ZAHÁJENÍ IV. SJEZDU ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ML. KARDIOLOGŮ - COR SEMPER IUVENIS  
 14:05  SLAVNOSTNÍ PŘEDNÁŠKA - TECHNICKÉ NOVINKY V KARDIOLOGII, CO MÁ A CO NEMÁ SMYSL. M. Táborský (Olomouc)
 14:30 - 15:30  Kardiogenetika Předsedající: T. Novotný, J. Bonaventura (Brno, Praha)
 14:30  GENETICKÉ VYŠETŘENÍ U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE J. Bonaventura (Praha)
 14:45  ZÁTĚŽOVÉ TESTOVÁNÍ V ARYTMOLOGII - NEJEN U HEREDITÁRNÍCH ARYTMICKÝCH SYNDROMŮ T. Novotný (Brno)
 15:00  PATIENT-SPECIFIC CARDIOMYOCYTES AND CRISPR/CAS9 TECHNOLOGIES TO DECIPHER THE MOLECULAR MECHANISMS OF INHERITED CARDIAC DISORDERS A. Meli
 15:15  Diskuze  
 15:30  Přestávka  
 16:00 - 17:00  Arytmie Předsedající: J. Kautzner (Praha)
 16:00  EKG KVÍZ J. Plášek (Ostrava)
 16:20  SVT UPDATE O. Toman (Brno)
 16:40  KOMOROVÉ ARYTMIE - KDY INDIKOVAT K RFA A PROČ J. Kautzner (Praha)
 17:00 - 18:00  Symposium Pfizer Předsedající: M. Táborský (Olomouc)
 18:00  Konec programu