Program

Zpět na výběr sálů

    Kongresový sál  -  pátek 27.9.2019  

 14:00 - 14:30  Zahájení a slavnostní přednáška Předsedající: M. Holická (Brno)
 14:001. ZAHÁJENÍ IV. SJEZDU ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ML. KARDIOLOGŮ - COR SEMPER IUVENIS  
 14:052. NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM - VZNIK, FILOZOFIE A BUDOUCNOST L. Dušek, M. Táborský (Brno, Olomouc)
 14:30 - 15:30  Kardiogenetika Předsedající: T. Novotný, J. Bonaventura (Brno, Praha)
 14:303. GENETICKÉ VYŠETŘENÍ U HYPERTROFICKÉ KARDIOMYOPATIE J. Bonaventura (Praha)
 14:454. ZÁTĚŽOVÉ TESTOVÁNÍ V ARYTMOLOGII - NEJEN U HEREDITÁRNÍCH ARYTMICKÝCH SYNDROMŮ T. Novotný (Brno)
 15:005. PATIENT-SPECIFIC CARDIOMYOCYTES AND CRISPR/CAS9 TECHNOLOGIES TO DECIPHER THE MOLECULAR MECHANISMS OF INHERITED CARDIAC DISORDERS A. Meli
 15:15  Diskuze  
 15:30  Přestávka  
 16:00 - 17:00  Arytmie Předsedající: J. Kautzner (Praha)
 16:006. EKG KVÍZ J. Plášek (Ostrava)
 16:207. SVT UPDATE O. Toman (Brno)
 16:408. KOMOROVÉ ARYTMIE - KDY INDIKOVAT K RFA A PROČ J. Kautzner (Praha)
 17:00 - 18:00  Symposium PfizerPraktické aspekty antikoagulační léčby – zaměřeno na NOACs Předsedající: M. Táborský (Olomouc)
 17:009. MINIMALIZACE RIZIKA KRVÁCENÍ Z POHLEDU GASTROENTEROLOGA  
 17:3010. PERIOPERAČNÍ MANAGEMENT KARDIÁLNÍCH VÝKONŮ (RFA, ICD, AKS/PCI, KV…)  
 18:00  Konec programu