Schéma odborného programu

Pátek 27.9.2019

 

 

14:00 - 15:30 hod

Uvítání

Slavnostní přednáška
Sekce 1: Kardiogenetika

90 minut

15:30 - 16:00 hod

Coffee break

 

16:00 - 17:00 hod

Sekce 2: Arytmie

60 minut

17:00 – 18:00 hod            

Firemní sympozium Pfizer
Praktické aspekty antikoagulační léčby – zaměřeno na NOACs

  1. Doc. Kužela – Minimalizace rizika krvácení z pohledu gastroenterologa
  2. Dr. Plášek, Dr. Miklík – Perioperační management kardiálních výkonů (RFA, ICD, AKS/PCI, KV...)

60 minut       

 

 

 

Sobota 28.9.2019         

 

 

9:00 - 10:30 hod

Sekce 3: Periferní tepny

90 minut

10:30 - 11:00 hod

Coffee break

 

11:00 - 12:15 hod

Sekce 4: Trendy v zobrazování srdce

75 minut

12:15 - 13:15 hod

Oběd

 

13:15 - 14:45 hod

Sekce 5: AKútna kardiológia

90 minut

14:45 - 15:15 hod

Coffee break

 

15:15 - 16:30 hod

Sekce 6: Aortální chlopeň

75 minut