Aktivní účast

Kardio35: 17.4.2024 

Nelékařská sekce: 17.4.2024

Postery: 17.-18.4.2024

Hlavní program ČAIK: 18.4.-19.4.2024

 

 

Abstrakta a názvy Posterů s anotací lze vložit pouze přes on-line registrační systém - Váš účet,
do 10.3.2024 včetně (termín prodloužený). 

Prosím prvně se zaregistrujte aktivně na workshop, poté přejděte na ¨Vaši sjezdovou stránku¨ - Aktivní účast - Zadat Abstraktum. 

Do 15.3.2024 autorovi zašleme e-mailem zprávu o zařazení či odmítnutí abstrakta. Ve formuláři dbejte instrukcí, u standardního abstrakta s intervenčním zaměřením - vyplňte tematický okruh a typ sdělení.

 

Po vyhodnocení přítomné komise se budou na Společenském večeru dne 18.4.2024 mezi 19:30 - 20:30 hod. v Petrof Gallery v Hradci Králové vyhlašovat vítězové jednotlivých kategorií:

1) Lékaři – nejlepší poster – 10tis Kč;

2) Sesterská sekce – nejlepší přednášky – 1., 2., 3. místo – částky 10tis Kč, 7tis Kč a 5tis Kč;

3) Biomedicínský inženýr – nejlepší přednáška – 10tis Kč.

 

Prezentace

Součástí odevzdané prezentace MUSÍ být u všech akcí pořádaných Českou kardiologickou společností i slide s Deklarací konfliktu zájmů. Vzorový slide si můžete stáhnout na webu ČKS.

Prezentace obsahující videa prosím odevzdat technikovi alespoň 2hod. před začátkem Vašeho bloku. Při pozdějším dodání si pořadatelé vyhrazují právo z technických důvodů nezaručit kvalitu přehrání videonahrávek v rámci Vašich prezentací.

 

Prezentace Kardio35 sekce 17.4.2024 a hlavní program ČAIK 18.-19.4.2024: 

Odevzdat do Slide-roomu ve Společenské místnost ¨SM2¨ ve 2. NP nalevo u zadního východu hl. přednáškové auly Pedagogické fakulty HK. Prosím orientujte se dle navigačních cedulek.

Prezentace pro Nelékařskou sekci 17.4.2024:

Odevzdat v učebně A6 ve 2.NP Pedag. fakulty HK 17.4.2024 od 11:30h (po ukončení předešlé výuky) a v průběhu celé Nelékařské sekce.

 

Postery

Plné prezentace k Posterové lékařské sekci, prosím, zašlete do 8.4.2024 včetně koordinátorce workshopu na E-mail - Klubalova.Zdenka@fnbrno.cz

Dodržení poměrů stran obrazu cca 14:9 na výšku.

Formáty: ppt, pptx, pdf, jpg, png

obraz na výšku

šířka v pixelech: 1080px (v ppt je to 14,288 cm)

výška v pixelech: 1725px (v ppt je to 22,82 cm)

 

Technické informace

Na počítačích je standardně nainstalován Microsoft Office s programy Power Point a Word.
Obrazové soubory ve formátu: .jpg, .gif, .bmp.
Videosoubory ve formátu: .avi, .mpeg. Prezentace ve formátu .ppt, .pptx, .pps.
Media, která se mohou přehrávat: USB Flashdisk
Promítací zařízení: dataprojektor pro PC

 

Vstupenky na společenský večer

Pro všechny aktivní účastníky budou vstupenky zdarma. Týká se i zdravotního personálu, který bude zajišťovat přímé přenosy z Nemocnice Pardubice a Nemocnice Hradec Králové.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdeňka Klubalová

koordinátorka workshopu

E-mail: Klubalova.Zdenka@fnbrno.cz

tel: 736 447 082